Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Mr.Big - Wild World
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

15.09
2020
Zasady organizacji kształcenia w nowym roku akademickim na wydziałach PK

Zasady organizacji kształcenia w nowym roku akademickim na wydziałach PK

 
Zasady organizacji kształcenia w nowym roku akademickim na wydziałach PK
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, a także prognozy dotyczące rozwoju pandemii COVID-19, władze Politechniki Krakowskiej zdecydowały kilka tygodni temu, że w semestrze zimowym nowego roku akademickiego 2020/21 kształcenie będzie odbywać się w formie mieszanej, czyli stacjonarno-zdalnej.
 
Zasady prowadzenia zajęć na poszczególnych wydziałach zostały opracowane przez władze dziekańskie. Podajemy informacje dotyczące rozwiązań w zakresie kształcenia w warunkach epidemii.
 
Wydział Architektury
 
Zajęcia dla studentów I semestru I roku na kierunkach architektura i architektura krajobrazu w języku polskim będą odbywały się w trybie hybrydowym. Przewidziano zdalne wykłady, choć prowadzący zajęcia – za zgodą dziekana – może zdecydować o zrealizowaniu wykładów w trybie stacjonarnym, w małych grupach i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego. Zajęcia projektowe, ćwiczenia, seminaria i laboratoria będą prowadzone stacjonarnie lub w trybie mieszanym, a więc zarówno online, jak i stacjonarnie w salach dydaktycznych PK. Semestr zimowy dla studentów pozostałych lat to zajęcia prowadzone całkowicie w trybie zdalnym, choć z możliwością realizacji na miejscu korekt projektu dyplomowego. >>>Sprawdź szczegóły<<<
 
Na studiach prowadzonych na WA w języku angielskim przewidziano zajęcia w trybie mieszanym. >>>Więcej informacji<<<
 
Studenci zagraniczni, uczestnicy programu Erasmus+ oraz wymian będą mieć możliwość uczestnictwa w zajęciach wyłącznie zdalnie. >>>Szczegóły<<<
 
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 
Na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym nowego roku akademickiego rozpoczną się w formie zdalnej. Jednak w szczególnych przypadkach dopuszcza się realizację części zajęć w formie stacjonarnej w ramach okazjonalnych jednodniowych zjazdów. Zajęcia w formie stacjonarnej będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących wymogów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). >>>Zobacz na stronie wydziału<<<
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
Na kierunkach prowadzonych przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe, projekty i seminaria będą realizowane zdalnie, natomiast laboratoria aparaturowe w części dotyczącej wykonania pomiarów, rejestracji przebiegów itp. będą wykonywane stacjonarnie. >>>Przeczytaj<<<
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
Wydział Inżynierii Lądowej planuje organizację zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21 w formie zdalno-stacjonarnej. W tej pierwszej zrealizowane zostaną wykłady, ćwiczenia audytoryjne i seminaria, natomiast zajęcia projektowe i laboratoryjne w formie stacjonarnej.
 
 
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
Wykłady będą realizowane zdalnie. Zgodnie z decyzją władz WIMiF, w trybie stacjonarnym lub częściowo stacjonarnym powinny być prowadzone: laboratoria aparaturowe (z uwzględnieniem realizowania w trybie zdalnym części wprowadzeniowej i opisowej zajęć laboratoryjnych), laboratoria komputerowe (zapewniające dostęp do specjalistycznego oprogramowania), zajęcia dla których zdalne prowadzenie wiąże się z dużymi utrudnieniami lub niemożliwością osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się. Forma realizacji ćwiczeń, seminariów i projektów pozostaje do decyzji prowadzących zajęcia, po konsultacjach ze studentami i z zastrzeżeniem, że liczebność grup na zajęciach stacjonarnych musi być dostosowana do wielkości sali, a zajęcia prowadzone z uwzględnieniem ograniczeń sanitarnych. >>>Więcej<<<
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK (zarówno na kierunkach prowadzonych na WIŚiE samodzielnie jak i na kierunkach międzywydziałowych koordynowanych przez WIŚiE: gospodarka przestrzenna i inżynieria czystego powietrza) przewiduje się wprowadzenie mieszanego systemu prowadzenia zajęć, z przewagą zajęć zdalnych. Wszystkie zajęcia w formule wykładu i seminarium będą prowadzone zdalnie. W trybie stacjonarnym lub częściowo stacjonarnym prowadzone będą: ćwiczenia dla studentów I roku studiów I stopnia (obligatoryjnie), zajęcia realizowane przez laboratoria aparaturowe (obligatoryjnie), wybrane zajęcia (laboratoria komputerowe, projekty oraz ćwiczenia dla starszych roczników) w ramach przedmiotów, dla których zdalne prowadzenie wiąże się z dużymi utrudnieniami lub niemożliwością osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się (po wcześniejszym zatwierdzeniu przez dziekana WIŚiE). Harmonogram prowadzenia zajęć (plan zajęć) będzie przewidywał minimalizowanie kontaktu studentów między sobą i ograniczanie zajęć do minimalnej ilości pomieszczeń. >>>Sprawdź<<<
 
 
Widział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
Zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne, projektowe i komputerowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą realizowane zdalnie. >>>Zobacz<<<
 
 
Wydział Mechaniczny
 
 
Na Wydziale Mechanicznym w semestrze zimowym 2020/21 planowana jest organizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalno-stacjonarnej. W formie zdalnej przewiduje się prowadzenie zajęć wykładowych, ćwiczeń audytoryjnych, seminariów oraz zajęć projektowych. Zajęcia laboratoryjne oraz laboratoria komputerowe będą realizowane w formie stacjonarnej. >>>Przeczytaj<<<
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners