Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Queen - The Invisible Man
 



 

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

21.10
2022
Uroczystość nadania tytułu DHC Politechniki Krakowskiej prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu

Uroczystość nadania tytułu DHC Politechniki Krakowskiej prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu

 
Uroczystość nadania tytułu DHC Politechniki Krakowskiej prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu
W piątek, 21 października w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Jagiellońska 15) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, podczas którego prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.
 
Prof. Józef Kuczmaszewski (na zdjęciu / źródło: Politechnika Lubelska) specjalizuje się w obszarze konstrukcji i technologii połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego. Jest autorem pierwszego w Polsce skryptu dydaktycznego dotyczącego klejenia śmigłowców. Utworzył i rozwinął na Politechnice Lubelskiej, znaną w Polsce i poza jej granicami, szkołę naukową w zakresie technologii kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Obszar zainteresowań naukowych prof. Józefa Kuczmaszewskiego dotyczy także obróbki skrawaniem stopów lekkich, zwłaszcza stopów aluminium i magnezu. Uchwałą z dnia 23 lutego 2022 r. Senat PK zdecydował o nadaniu uczonemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.
 
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski urodził się 23 września 1951 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (od 1977r. Politechnika Lubelska), którą ukończył w 1977 r. w specjalności technologia maszyn. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1981 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, natomiast stopień doktora habilitowanego (1996 r.) na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2007 r. prezydent RP nadał Józefowi Kuczmaszewskiemu tytuł profesora nauk technicznych. 
 
Prof. Józef Kuczmaszewski jest autorem lub współautorem 10 opracowań monograficznych, 113 recenzowanych publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych, 115 prac opublikowanych w materiałach z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Kierował 10 projektami naukowymi uzyskanymi w postępowaniach konkursowych. Jest współautorem 9 patentów (jednego w Stanach Zjednoczonych) i 2 wzorów użytkowych. Wiele prac podejmowanych przez badacza (i jego zespół) w obszarach, w których się specjalizuje, było realizowanych dla przemysłu, zwłaszcza dla PZL Mielec.   
 
Aktywność naukowa i zawodowa prof. Józefa Kuczmaszewskiego związana jest z Politechniką Lubelską. Uczony sprawował funkcje: prodziekana Wydziału Mechanicznego (1993-1999), kierownika Zakładu Procesów i Systemów Technologicznych (1998-2000), kierownika Katedry Obróbki Ubytkowej (2000-2020), przekształconej w 2012 r. w Katedrę Podstaw Inżynierii Produkcji, a w latach 2002-2008 – rektora Politechniki Lubelskiej. Prof. Kuczmaszewski jest współorganizatorem kierunków studiów zarządzanie i inżynieria produkcji oraz inżynieria produkcji na PL. Autor licznych artykułów prasowych na temat kształcenia inżynierów, zwłaszcza w kontekście ochrony tytułu zawodowego inżyniera. 
 
Prof. Józef Kuczmaszewski od ponad trzydziestu lat aktywnie współpracuje z Politechniką Krakowską. W 1988 r. odbył na PK staż naukowo-dydaktyczny. Opracował recenzje pięciu rozpraw doktorskich, opinie w trzech postępowaniach habilitacyjnych i trzech postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Aktywnie wspierał Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w staraniach o uzyskanie pierwszych w kraju uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria produkcji. 
 
Prof. Józef Kuczmaszewski jest mocno zaangażowany w działalność różnych instytucji. Pełni i pełnił wiele ważnych funkcji, jak: przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (od 2020 r.), członek Komitetu Budowy Maszyn PAN (2016-2019), przewodniczący Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu (2008-2018), członek Rady Fundacji Rektorów Polskich (2009-2022), wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (2005-2008), wieloletni członek i ekspert Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Komisji Inżynierii Powierzchni Oddziału PAN w Poznaniu (z wyboru, od 2 kadencji), członek Akademii Inżynierskiej w Polsce (od kwietnia 2022 r.), członek założyciel Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.
 
 
Program uroczystości – 21 października 2022 r.:
 • Otwarcie przez rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej;
   
 • Wystąpienie dziekana Wydziału Mechanicznego PK prof. dr. hab. inż. Jerzego A. Sładka;
   
 • Laudacja prof. dr. hab. inż. Sebastiana Skoczypca;
   
 • Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Józefowi Kuczmaszewskiemu;
   
 • Wystąpienie DHC PK prof. Józefa Kuczmaszewskiego;
   
 • Zakończenie uroczystości.
 
 
« powrót
 






 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners