Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Foo Fighters - Everlong [Acoustic]
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

17.06
2022
Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – studenckie plakaty na kampusie przy ul. Warszawskiej

Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – studenckie plakaty na kampusie przy ul. Warszawskiej

 
Uczelniana Sesja Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – studenckie plakaty na kampusie przy ul. Warszawskiej
Od poniedziałku 13 czerwca na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 można oglądać plakaty autorstwa studentów, a także doktorantów PK, które zostały zgłoszone do konkursu w ramach Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej – najlepszych uczestników Wydziałowych SKN.
W konkursie udział bierze 60 plakatów. Ich ocenę przeprowadzi jury Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, w skład którego wchodzą wydziałowi pełnomocnicy dziekanów ds. kół naukowych lub osoby przez nich wyznaczone. O ostatecznych miejscach zadecyduje suma punktów za ocenę prezentacji w ramach Wydziałowych Sesji Kół Naukowych (maksymalnie 80) oraz punktów przyznanych przez jury USKN (maksymalnie 70 punktów). Najlepsze studenckie plakaty podczas etapu finałowego zostaną nagrodzone „Bonami na rozwój”, które laureaci będą mogli wykorzystać na wyjazdy na konferencje, seminaria, wycieczki oraz konkursy o charakterze naukowym lub technicznym, a także udział w szkoleniach, zakup literatury, licencji lub potrzebnego oprogramowania.
 
W przypadku studentów I i II stopnia, za zdobycie I miejsca przewidziano 1500 zł, za II – „Bon na rozwój” w wysokości 1200 zł, a za III – 1000 zł. Dla najlepszych plakatów doktorantów przyznane zostaną bony w wysokości: I miejsce – 1000 zł, II – 800 zł, III – 600 zł. W przypadku nagrodzonych plakatów utworzonych przez więcej niż jednego autora, wartość przyznanego „Bonu na rozwój” będzie rozdzielana proporcjonalnie pomiędzy wszystkich autorów. Zwycięzców i laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej poznamy 22 czerwca – na ten dzień zaplonowano ogłoszenie wyników. 
 
Najlepsze referaty podczas Wydziałowych Sesji Kół Naukowych 
 
 
Wydział Architektury
 
Koło Naukowe Krajobrazy „Landscapes” – „Revitare dla Mysłowic – zieleń jako narzędzie pobudzenia”
 
Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej – „Zawód: polski architekt”, „Średniowieczne zamki zachowane w stanie ruiny. Współczesne techniki i technologie w ich ochronie i ekspozycji. Strategie działań konserwatorskich”
 
Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka” – „Badanie odporności na przekształcenia archetypów architektury ludowej Sejneńszczyzny”
 
Koło Naukowe Architektury Najnowszej – „Idea biophilic design we współczesnych adaptacjach obiektów postmilitarnych. Aktualne refleksje o architekturze czasu wojny w czasie pokoju”
 
Koło Naukowe Projektowania Zrównoważonego – „Powierzchnie przepuszczalne i energia odnawialna w mieście”
 
Koło Naukowe „GROW”, Koło Naukowe IMAGO we współpracy z Kołem Naukowym Konstrukcji Żelbetowych CONKRET z WIL – „Akademik marzeń – współpraca BIM”
 
Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego – „Współczesne metody edukacyjne w kształtowaniu zrównoważonej architektury"
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
Koło Naukowe el-Rappro –„Badanie wytrzymałości wydruków wykonanych techniką FFF”, „Inwalidzki Wózek Off-road’owy z komfortowym, samopoziomującym się siedziskiem”, „Pomiar ilości pozostałego filamentu w drukarce 3D”, „Organizer biurowy z funkcją ładowania telefonu”
 
Koło Naukowe Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych – „Optymalizacja projektu głowicy stanowiska lab. do pomiaru charakterystyk mechanicznych elastomerów MR”
 
Koło Naukowe 3I – „Dom modułowy – makieta interaktywna”, „System sterowania wybranymi procesami przy pomocą gestów z wykorzystaniem sieci neuronowych”, „Zdalny system indywidualnej oceny stanu zdrowia pracowników przemysłu drzewnego”
 
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 
Referaty: „Zanieczyszczenie światłem”, „LoRa WAN”, „Analiza danych dziurawa jak ser”, „Kiedy pierścień skończony jest ciałem?”, ex aequo: „Transformacja Laplace'a, czyli jak szybko i prosto rozwiązywać (niektóre) równania różniczkowe”, „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w analizie obrazu”
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET – „Wpływ odkształceń skurczowych na rysoodporność konstrukcji żelbetonowych”, „Akademik marzeń – współpraca BIM” (wraz z Kołem Naukowym „GROW” i Kołem Naukowym IMAGO z WA)
 
Koło Naukowe Drogowców „WIRAŻ” – „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 773 z drogą powiatową nr 213k w miejscowości Skała”
 
Koło Naukowe „Korniki” – „Wpływ lokalizacji inwestycji na rozwiązania projektowe konstrukcji dachu o dużej rozpiętości”
 
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint – „Budowa betonowej łodzi z betonu tekstylnego PKanoe”
 
Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych – „Projekt podwieszonej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Skawinką w ciągu wiślanej trasy rowerowej jako zamienne rozwiązanie istniejącego obiektu”
 
Koło Naukowe Transportu TRANSIT – „Analiza stanu istniejącego oraz koncepcje zmian dla węzła przesiadkowego Struga w Krakowie”
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
Sekcja Inżynierii Chemicznej i Procesowej Koła Naukowego Chemików – „Ocena efektywności procesu wychwytywania i metanizacji CO2 w reaktorze adsorpcyjnym ze złożem stacjonarnym”, „Thermally active building envelope system. System przegrody budowlanej aktywnej termicznie” 
 
Sekcja Chemii i Technologii Polimerów Koła Naukowego Chemików – „Spienianie bezizocyjanianowych poliuretanów i kompozytów poliuretan/POSS metodą ługowania cząsteczek”
 
Sekcja Chemii i Technologii Organicznej Koła Naukowego Chemików – „Badania aktywności wybranych układów katalitycznych w procesie metanizacji”, „Wpływ metody sieciowania na profil uwalniania substancji czynnej z bio-hybrydowej matrycy hydrożelowej”, „Synthesis of theobromine derivatives”, „Opracowanie receptur nanonośników sylimaryny na bazie olejów roślinnych bogatych w GLA”
 
Koło Naukowe Chemii Fizycznej – „Projektowanie na potrzeby prototypowania modeli 3D wykonanych w technologii druku 3D-VAT”
 
Koło Naukowe Fotochemii Stosowanej – „Badania spektroskopowe nowych fluoroforów otrzymanych z kwasu cytrynowego”, „Zróżnicowanie konstrukcji urządzeń do druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji – czyli gdzie tkwi źródło sukcesu związanego z precyzyjnym i wysokiej rozdzielczości drukiem 3D”
 
Koło Naukowe Nanomateriały – „Optymalizacja procesu wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych na bazie nanocząstek CZTS”
 
Koło Naukowe Makromolekuły – „Hydrożele nanokompozytowe na bazie biopolielektrolitu – poli(kwasu itakonowego)”
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
Koło Naukowe Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT – „Biomateriały kompozytowe modyfikowane antybiotykiem”, „Opatrunki hydrożelowe wspomagające leczenie nekrozy skóry spowodowanej stopą cukrzycową”, 
 
Koło Naukowe KWARK – „Budowa i oprogramowanie licznika Geigera z wykorzystaniem Raspberry Pi”
 
Koło Naukowe Inżynieria Materiałowa – „Badanie zmian właściwości wytrzymałościowych wydruków 3D z materiału PLA po poddaniu ich procesowi obróbki termicznej”, „Analiza porównawcza wybranych własności fizycznych elementów nylonowych drukowanych metodami FDM i SLS”, „Technologia druku 3D – problem kształtu i warstwowości”
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
Koło Naukowe Energetyki i Ochrony Środowiska – „Zielony dach – wymysł naszych czasów, czy rozwiązanie przyszłości?”
 
Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM – „Belka chłodząca, która grzeje. Czy to możliwe?”, „Jak nie stracić wysokiej klasy energetycznej?”
 
 
Wydział Mechaniczny
 
Koło Naukowe Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego „Form&Function” – „System magazynowania wody deszczowej w przestrzeni miejskiej”, „Glukometr na rękę – GlucoTime”, „Gymway - wagon z siłownią”
 
Koło Naukowe Inżynierii Medycznej „CANCRICAT” – „Materiały na protezy ręki wytwarzanej techniką druku 3D”, „Materiały ochronne w służbie zdrowia”, „Sztuczny pacjent – dynamiczny tester do symulacji dużego obiegu krwi pozwalający na weryfikację in vitro materiałów do kontaktu z krwią”
 
Koło Naukowe TRANSPORT – „Ocena możliwości zastosowania paneli fotowoltaicznych do zasilania wagonów pasażerskich”
 
 
DOKTORANCI
 
WIEiK
 
Koło Naukowe Energetyki – „Strategia rozwoju układów automatyki zabezpieczeń w Przemyśle 4.0”
 
 
WIiTCh
 
Sekcja Chemii i Technologii Organicznej Koła Naukowego Chemików – „The influence of lipid composition on the physicochemical properties of liposome”
 
Koło Naukowe Procesów Fluidyzacyjnych – „Combustion of the alternative fuels in the fluidized bed made out of lightweight expanded clay aggregate”
 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners