Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Blink-182 - Stay Together For The Kids
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

20.10
2022
Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej rozpoczęła 4. rok akademicki

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej rozpoczęła 4. rok akademicki

 
Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej rozpoczęła 4. rok akademicki
13 października br. Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej zainaugurowała 4. w swojej historii rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”. – Na rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej przyjęliśmy 76 osób, w tym 31 na „Doktoraty wdrożeniowe” – zaznaczyła w swoim przemówieniu dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.
Powołana w 2019 r. Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej z nowym rokiem akademickim zamyka pierwszy cykl kształcenia doktorantów – rozprawy doktorskie opracowywane przez nich w ramach nauki w SD, będą bronione już w 2023 r. Powstanie Szkoły Doktorskiej PK było odpowiedzią na ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Zgodnie z przyjętymi zasadami Szkoła Doktorska proponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Krakowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Nadzór merytoryczny nad SD sprawuje Rada Szkoły Doktorskiej PK, w skład której wchodzą m.in. pracownicy naukowi Politechniki reprezentujący dyscypliny naukowe. Do tej pory Politechnika Krakowska kształciła doktorantów w ramach siedmiu dyscyplin naukowych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 
 
Znakomite wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, przyznanie wyżej wymienionym dyscyplinom kategorii naukowej A oraz otrzymanie kategorii B+ (uprawnienia do nadawania stopnia doktora) dla dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja sprawia, że możliwości kształcenia doktorantów wkrótce zostaną rozszerzone. – Rozpoczęliśmy procedurę włączania do Szkoły Doktorskiej nowej dyscypliny z dziedziny nauk technicznych i inżynierskich, a mianowicie informatyki technicznej i telekomunikacji. W perspektywie oczywiście utworzenie i zatwierdzenie programu kształcenia dla doktorantów, a finalnie możliwość zaistnienia nowej dyscypliny w naszej Szkole Doktorskiej – tłumaczyła dyrektor SD dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, osoby aplikujące do Szkoły Doktorskiej PK wybierają tylko jedną z dyscyplin, ale w ramach programu kształcenia mogą dokonać wyboru przedmiotów modułowych niezwiązanych z dyscypliną podstawową. Kształcenie w Szkole Doktorskiej PK jest bezpłatne, trwa 6 lub 8 semestrów i jest realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Każdemu uczestnikowi SD PK przez 4 lata przysługuje stypendium doktoranckie.
 
Jak podkreślała podczas inauguracji dyrektor Szkoły, prof. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, w nowym roku akademickim kształcić będzie się łącznie 238 doktorantów, w tym 76 osób realizujących „Doktoraty wdrożeniowe” z IV, V i VI edycji tego ministerialnego programu. Jego celem jest wsparcie przygotowania rozpraw doktorskich, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej PK wprowadzono możliwość współpracy naukowej doktoranta z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Z 76 osób przyjętych na rozpoczęty rok akademicki 2022/2023, aż 31 realizować będzie „Doktoraty wdrożeniowe”. Wśród politechnicznych projektów zakwalifikowanych do VI edycji programu, są m.in.: „Diagnozowanie anomalii w procesie produkcyjnym z wykorzystaniem uczenia maszynowego jako sposobu przewidywania awarii oraz problemów występujących zarówno w produkcie, procesie jak i sprzęcie” (wspólnie z Philogic Sp. z o. o.), „Program do optymalizacji prac konserwacyjnych i przeglądów lądowych i morskich farm wiatrowych poprzez zastosowanie inteligentnych systemów monitoringu i diagnostyki turbin wiatrowych” (z Energa Wytwarzanie S.A), „Opracowanie technologii robocasting dla druku 3D elementów na osnowie ceramiki tlenkowej” (z CREATEC Sp. z o.o.), „Dyspersyjny, cienkowarstwowy tynk elewacyjny o zwiększonej odporności kolorystycznej” (z Henkel Polska Sp. z o.o.), „System zarządzania przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w formule partneringu” (z Dampak Sp. z o.o.), „Wpływ wybranych czynników na ocenę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym” (z przedsiębiorstwem Wodociągi Miasta Krakowa S.A.). 
 
W swoim przemówieniu inauguracyjnym, dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK wspominała też o ważnej kwestii umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej: – W naszym gronie są nie tylko doktoranci z Polski. Mamy przyjemność gościć 14 osób zza granicy z takich krajów, jak: Ukraina, Turkmenistan, Białoruś, Chiny, Brazylia, Kazachstan, Syria, Afganistan, Indonezja i Turcja. Od tego roku zaczynamy kształcenie w języku angielskim i regularną już dla obcokrajowców rekrutację w tym języku. Warto podkreślić, że na nowy rok akademicki przyjętych zostało 8 osób zza granicy – najwięcej do tej pory. 
 
Tradycyjnie, ważnym punktem inauguracji było ślubowanie doktorantów. W uroczystości wzięli udział prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Wykład pt. „Nauka i praktyka w świetle doświadczeń Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego” wygłosił dr hab. inż. Marcin Furtak, prof. PK – kierownik MLBE. 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners