Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Radio Nowinki - WorekBuszu
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

19.03
2020
"Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może się zmienić"

"Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może się zmienić"

 
"Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może się zmienić"
O organizacji pracy uczelni, sprawach studenckich, wyborach nowego rektora i o wielu innych kwestiach można przeczytać w rozmowie z Rektorem Politechniki Krakowskiej prof. Janem Kaziorem. Zapraszamy!
 
Polska walczy z epidemią koronawirusa. Także społeczność Politechniki Krakowskiej mierzy się z tym niezwykle poważnym wyzwaniem. Wydał Pan Rektor zarządzenie o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej do 14 kwietnia, a więc na dłużej niż to uczyniono w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zawiesił działalność dydaktyczną polskich uczelni do 25 marca. Dlaczego na PK zawieszenie zajęć będzie dłuższe?
 
Prof. dr hab. inż. JAN KAZIOR, rektor Politechniki Krakowskiej: – Analizowaliśmy sytuację wszechstronnie, biorąc także pod uwagę wszelkie dane, także te napływające z państw, które wcześniej zostały dotknięte zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Staraliśmy się zachować rozsądek i spokój, ale przede wszystkim odpowiedzialność za całą społeczność Politechniki Krakowskiej. To blisko 16 tysięcy studentów i pracowników. Przyjęliśmy, że przynajmniej do Świąt Wielkanocnych będziemy toczyć walkę o powstrzymanie liczby zachorowań, wszelkimi możliwymi sposobami. Ograniczenie działalności uczelni w tradycyjnej formule jest jednym ze sposobów, który możemy wdrożyć w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności PK i bezpieczeństwo publiczne. Od początku tej trudnej walki prosimy naszych studentów i pracowników o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i ministerstw, do śledzenia komunikatów i zarządzeń władz uczelni. Apelujemy szczególnie do młodzieży, by myślała o swoim bezpieczeństwie, ale też o bezpieczeństwie swoich bliskich, zwłaszcza osób starszych i o obniżonej odporności, swoich kolegów, znajomych, by czas zawieszenia zajęć w tradycyjnej formie wykorzystała na zajęcia zdalne i nadrobienie różnych studenckich zaległości. Przyłączamy się do apelu o pozostanie w miejscu zamieszkania i pozostawanie w zdalnym kontakcie z uczelnią, prowadzącymi zajęcia, w razie potrzeb z dziekanatami.
 
 
Nadzwyczajne środki na PK
 
Ze strony społeczności uczelni napłynęło sporo pytań. Możemy na nie odpowiedzieć?
 
– Spróbujmy, ale miejmy przy tym świadomość, że sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może się zmienić. Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco strony uczelni, serwisów ministerstw i GIS, czytanie korespondencji mailowej, newslettera rzecznika prasowego PK. Na razie sytuację na naszej uczelni porządkują przede wszystkim dwa zarządzenia – zarządzenie w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, opublikowane 12 marca oraz – wydane w poniedziałek 16 marca – zarządzenie w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej.
 
Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wymagało podjęcia na PK  nadzwyczajnych środków, nadzwyczajnych jak na słynący z otwartości akademicki świat?
 
– Wprowadziliśmy – do odwołania – zakaz zwoływania wszelkich zgromadzeń na terenie PK, w tym: obrad organów kolegialnych, komisji i innych ciał kolegialnych uczelni, zebrań wyborczych, obron prac doktorskich oraz innych tego typu wydarzeń. Wszyscy pracownicy Politechniki przeszli od 16 marca na zdalny tryb pracy. Tylko osoby odpowiedzialne za szczególne obszary funkcjonowania uczelni pracują na terenie PK, ale w trybie rotacyjnym. Pracownicy, którym ze względu na zakres wykonywanych obowiązków nie można powierzyć pracy zdalnej, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
 
W tym tygodniu planowane były zebrania w różnych obwodach wyborczych PK, które mają wyłonić Uczelniane Kolegium Elektorów. Skoro zebrania wyborcze się nie odbywają, to czy cały terminarz wyborczy, przyjęty przez Senat PK w styczniu, się zmieni? 
 
– Zmiany w terminarzu wyborczym na Politechnice Krakowskiej są bardzo prawdopodobne. Jeśli chodzi o procedury wyborcze jesteśmy na PK po ogłoszeniu listy kandydatów na rektora, zgłoszonych przez społeczność PK oraz na etapie wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE). Te wybory miały się zakończyć do 3 kwietnia. W niektórych obwodach wyborczych zebrania wyborcze do UKE zdążyły się odbyć, w niektórych, często bardzo licznych, nie zdążyły i na razie te zebrania aż do odwołania nie będą się odbywać. Po podjęciu decyzji o zakazie wszelkich zgromadzeń na PK, w tym zebrań wyborczych, w poniedziałek 16 marca wystąpiłem z pytaniami w sprawie wyborów do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jeszcze w poniedziałek ministerstwo opublikowało na swojej stronie odpowiedź. Działania uczelni muszą być dostosowane do obecnej sytuacji, obowiązujących zakazów sanitarno-epidemiologicznych. Minister potwierdza, że władze uczelni mają prawo podjąć decyzję o przesunięciu terminu wyborów. W poniedziałek 16 marca wpłynęło pismo od przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na PK dr. hab. inż. Piotra Czuba w sprawie odstąpienia od realizacji terminarza wyborczego. 
 
Wybory rektora Politechniki Krakowskiej planowane na 20 maja 2020 r. mogą się nie odbyć w tym terminie?
 
– Dziś trudno odpowiedzieć, każdy scenariusz jest możliwy. 
 
 
Funkcjonowanie PK w czasie zawieszenia zajęć
 
Jak teraz kontaktować się z uczelnią, z dziekanatami?
 
– Zalecamy ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów i wykorzystywanie do komunikowania się poczty elektronicznej, profili jednostek w mediach społecznościowych. Na stronach internetowych wydziałów zostały zamieszczone szczegółowe informacje o formach kontaktu z dziekanatami, ewentualnie godzinach przyjęć w sprawach szczególnie pilnych. W serwisie pracowniczym SIP.PK.EDU.PL informacje o sposobach obsługi petentów ogłosiły poszczególne działy i jednostki uczelni. W jednostkach centralnych zostały ustanowione godziny dyżurów.
 
Czy kampusy i budynki PK są otwarte? 
 
– Od 12 marca dostęp do budynków uczelni dla osób niebędących pracownikami, studentami, doktorantami PK został ograniczony. Niektóre wejścia do budynków PK i bramy wjazdowe na PK zostały zamknięte. Od poniedziałku 16 marca dostęp do budynków uczelni jest ograniczony także dla pracowników, będzie możliwy w godz. 7.00-16.00, przy czym nie dotyczy to budynków czynnych całodobowo – WIL-u, WIiTCh-u, głównej bramy wjazdowej przy ul. Szlak, budynków A, D i J na terenie kampusu w Czyżynach, budynków CSiR-u oraz budynków przy ul. Kanoniczej 1 i Lea 114.  W serwisie pracowniczym są wszelkie informacje na ten temat. Na osiedlu studenckim zawieszono możliwość odwiedzin między akademikami i gości z zewnątrz, zawieszono nowe zakwaterowania. Także w klubie „Kwadrat” nie odbywają się żadne wydarzenia.
 
Co ze studentami, którzy mieszkają w akademikach? 
 
– Zgodnie z zarządzeniem Rektora PK z 11 marca i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z 12 marca mieszkańcom akademików zalecono, by na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych wyjechali z akademików do miejsca zamieszkania. Wyjazd powinien być poprzedzony wypełnieniem karty lokalizacyjnej i złożeniem jej u kierownika DS lub w recepcji DS. Duża część mieszkańców naszych akademików wyjechała do domów. Tych, którzy zostali, prosimy o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych, komunikatów ministerstw i władz PK, o zachowanie szczególnej ostrożności. W Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, co też wiąże się z określonymi obowiązkami obywateli i ograniczeniami w ich aktywności. Bardzo prosimy o odpowiedzialność i rozsądek.  
 
A studenci zagraniczni w akademikach? Czy jeśli wyjadą, będą mogli wrócić na PK?
 
– Zalecenie o opuszczeniu akademików nie dotyczyło obcokrajowców. Większość pozostała w Krakowie, nasz Dział Współpracy Międzynarodowej jest z nimi w stałym kontakcie, informuje o wszystkim w komunikatach, regularnie wydawanych w języku angielskim. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, jeśli student zagraniczny zdecydował o wyjeździe do swojego kraju, po powrocie będzie musiał skontaktować się bezzwłocznie telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. GIS informuje, że na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmie decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostaniu pod nadzorem epidemiologicznym. Nasi studenci zagraniczni zostali powiadomieni o tym obowiązku.
 
Jak załatwić sprawę na Osiedlu Studenckim?
 
– W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną administracja Osiedla Studenckiego i Domów Studenckich wprowadziła od poniedziałku 16 marca krótsze godziny przyjęć mieszkańców – przyjmuje w godz. 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku. Jednocześnie prosi, by w miarę możliwości, wszelkie sprawy załatwiać drogą e-mailową lub telefonicznie. Adresy e-mail oraz nr tel. dostępne są na stronie www.akademiki.pk.edu.pl.
 
 
Sprawy studenckie i zdalne kształcenie
 
Zagranicą – w ramach programu Erasmus i umów bilateralnych – są studenci PK. Co z nimi?
 
– Od początku byliśmy z nimi w kontakcie, oferując wszelką pomoc, także w powrocie do kraju. Do poniedziałku 16 marca nie wyrażali takiej woli. Mamy m.in. kilkoro studentów we Włoszech, którzy mieli rozpocząć pobyt w ramach programu Erasmus+ na kilku uczelniach, tam na razie zajęcia w tradycyjnej formie się nie odbywają. Studenci przekazują, że otrzymują zdalnie materiały z uczelni, pozostają w miejscach zamieszkania, stosują się do wszystkich zaleceń włoskich władz i służb sanitarnych. Przekazujemy im też na bieżąco komunikaty z Polski. Jesteśmy też w kontakcie z Ministerstwem Nauki, które zbiera dane o wszystkich studentach przebywających zagranicą w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych i rozważa możliwość sprowadzenia ich do Polski lotami czarterowymi.
 
Jak będzie zorganizowane zdalne kształcenie?
 
– W zarządzeniu z 11 marca zaleciłem przygotowanie wykładów i innych materiałów dydaktycznych do udostępnienia drogą elektroniczną. Studenci powinni śledzić komunikaty przekazywane drogą mailową lub poprzez wirtualny dziekanat, pozostawać w kontakcie z prowadzącymi. Do prowadzenia zajęć on-line można wykorzystać platformę e-learningową PK i informacje przekazywane na bieżąco przez Centrum E-edukacji PK. Można skorzystać także z innych narzędzi udostępnianych przez zewnętrznych dostawców, które podpowiadają pracownicy Centrum E-edukacji. Pracują teraz z dużym poświęceniem, pomagając pracownikom i studentom w bieżącej obsłudze platformy e-learningowej PK, odpowiadają na wszystkie pytania, także za pośrednictwem czata dostępnego przez stronę ced.pk.edu.pl i profil społecznościowy Centrum. Codziennie prowadzący uruchamiają nowe zajęcia na platformie, pojawiają się nowe kursy. Zdaję sobie sprawę, że działamy w trybie nagłym, że nie wszystkie formy zajęć da się na uczelni technicznej przeprowadzić zdalnie, potrzebujemy przecież dostępu do laboratoriów. Nie wszyscy prowadzący i studenci byli przygotowani do przejścia na zdalny tryb kształcenia tak nagle. Ale zróbmy ile się da, żeby nie tracić czasu, żeby pozostawać w gotowości do nauki. To jest też czas zdobywania doświadczeń dla nas wszystkich, sprawdzenia dotychczas działających sposobów nauczania, by pójść szybko do przodu w e-learningu, kiedy będziemy już działać w normalnych okolicznościach. Obecnie – w ramach projektów unijnych – rozwijamy nasze Centrum E-edukacji, wszystkie nowe doświadczenia będą cenne w tym procesie. Czas zawieszenia zajęć dla studentów to też okazja do nadrobienia zaległości, do czego naszą młodzież bardzo zachęcam.   
 
Czy rok akademicki zostanie wydłużony? Będą zajęcia w wakacje?
 
– Zawiesiliśmy zajęcia dydaktyczne do 14 kwietnia, a więc na razie na miesiąc. To musi się wiązać ze zmianami w organizacji roku akademickiego. Gdyby zaszła konieczność dalszego wydłużenia zawieszenia zajęć, nie można wykluczyć, że będzie też konieczność wydłużenia okresu zajęć dydaktycznych i przesunięcia terminu letniej sesji egzaminacyjnej. Trudno dziś wszystko przewidzieć, ale przecież program kształcenia – mimo wszelkich trudności – musi zostać zrealizowany. Decyzje w tej sprawie będziemy podejmować wspólnie z Samorządem Studenckim PK. Zrobimy absolutnie wszystko co możliwe, by studenci mogli się cieszyć jak najdłuższymi wakacjami. 
 
Co z ważnością legitymacji studenckiej?
 
– Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja na mocy rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 12 marca 2020 r. Studenci nie muszą teraz przedłużać ważności legitymacji w dziekanatach.
 
Co ze stypendiami? Zostaną wypłacone w terminach?
 
– Tak, stypendia zostaną wypłacone w terminach.
 
Czy terminy tzw. krótkich warunków zostaną wydłużone?
 
– Zawieszenie zajęć dydaktycznych wpłynie na wydłużenie wszelkich terminów, wcześniej ustalonych różnymi regulacjami prawnymi. Sytuacja jest wyjątkowa i będzie wymagała nowych ustaleń, zapewne często indywidualnych na wydziałach.
 
Czy opłaty za studia dla studentów studiów niestacjonarnych, skoro ich zajęcia się nie odbywają, będą zmniejszone? 
 
– Nie rozważaliśmy jeszcze tej kwestii, będzie na pewno dyskutowana. Naszym najważniejszym celem będzie zrealizowanie programu kształcenia na każdym kierunku zgodnie z sylabusem.
 
 
Imprezy studenckie 
 
Czy odbędzie się Rajd Politechniki Krakowskiej?
 
– Ustalenia w sprawie Rajdu Politechniki Krakowskiej będą zapadać w porozumieniu z Samorządem Studenckim, decyzja uzależniona będzie od rozwoju sytuacji. Rozważane są różne warianty: przesunięcie terminu rajdu czy – jeśli sytuacja epidemiczna się uspokoi – skrócenie trwania Rajdu, tak, żeby wykorzystać planowane wcześniej na niego wolne dni do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Dzięki temu – przy konieczności zmian w organizacji roku akademickiego – można by wykorzystać czas na odrobienie zajęć tak, by jak najmniej wkraczać w terminy lipcowe. 
 
Co z Juwenaliami na PK? 
 
– Dziś, podobnie jak w przypadku Rajdu, trudno przewidzieć czy lub w jakiej formie się odbędą. Będziemy decydować wspólnie ze studentami. W tym roku nasi studenci zaplanowali rozszerzenie formuły juwenaliów. To ma być Festiwal Kultury Studenckiej, współorganizowany także przez samorządy studenckie Uniwersytetu Rolniczego i AWF.  Wszyscy mamy nadzieję, że te plany uda się zrealizować, ale scenariusze mogą być różne. 
 
Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej zaplanowano na 27 marca…
 
– I 27 marca odbędzie się Dzień Otwarty PK, ale wyłącznie on-line. Wszyscy zainteresowani studiami na Politechnice Krakowskiej będą mogli – bez wychodzenia z domu – poznać odpowiedzi na pytania związane z ofertą edukacyjną i rekrutacją na PK. Pracownicy Działu Promocji i Działu Kształcenia będą odpowiadać na pytania kandydatów za pośrednictwem Facebooka. Dzień Otwarty w tradycyjnej formie został z oczywistych względów odwołany, ale zapraszamy kandydatów do udziału w wirtualnej formie wydarzenia. 27 marca br. czekamy w godz. od 9.30 do 14.00 i odpowiemy na wszystkie pytania. Zapraszamy też na naszą stronę rekrutacja.pk.edu.pl z całym kompletem informacji, nowym informatorem i działającym cały czas czatem, w ramach którego odpowiadamy na wszystkie pytania kandydatów. 
 
12 maja, w Święto Szkoły, Politechnika Krakowska ma świętować jubileusz 75-lecia istnienia. Jubileusz się odbędzie?
 
– Jeśli w ogóle odbędzie się w przewidzianym terminie 12 maja to z pewnością w innej formule niż wstępnie planowaliśmy, z innym programem i w innym miejscu. 
 
Rozmawiała: (MAS)
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners