Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Radio Nowinki PK - Poranek w Nowinkach
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

05.04
2022
Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów z Politechniki Krakowskiej

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów z Politechniki Krakowskiej

 
Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów z Politechniki Krakowskiej
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia dla studentów na rok akademicki 2021/2022. W tym gronie znalazło się 9 osób z Politechniki Krakowskiej. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Do 25 października ub. rektorzy uczelni nadzorowanych przez MEiN przedstawili 944 wnioski o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022. Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany zespół doradczy liczący 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. 
 
Wśród osiągnieć naukowych, które były brane pod uwagę przy ocenie wniosków, znalazły się m.in.: znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego; samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu; uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych; autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw; autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism i materiałów. 
 
Spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania wsparcia, stypendium zostało przyznane 432 studentom. W gronie tym znaleźli się studenci Politechniki Krakowskiej.
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners