Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Thinn Lizzy - Whiskey In The Jar
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

31.10
2022
Rozstrzygnięto konkurs na park- ogród przed Pałacem w Łobzowie

Rozstrzygnięto konkurs na park- ogród przed Pałacem w Łobzowie

 
Rozstrzygnięto konkurs na park- ogród przed Pałacem w Łobzowie
Politechnika Krakowska we współpracy z krakowskim oddziałem SARP ogłosiła wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych w Krakowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury PK. Jury konkursowe, pod przewodnictwem dziekan Wydziału Architektury PK Magdaleny Kozień-Woźniak, przyznało I miejsce zespołowi projektantów pracowni Wojciech Sumlet Architektura.

Zwycięska koncepcja będzie podstawą dla stworzenia wokół Pałacu w Łobzowie ogólnodostępnego parku-ogrodu – otwartego dla studentów i pracowników Politechniki oraz wszystkich mieszkańców Krakowa. O współpracy miasta z uczelnią w tej sprawie poinformowali w piątek 28 października – uczestniczący w pracach sądu konkursowego  radny m. Krakowa Grzegorz Stawowy i Jarosław Tabor, wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, jednostki miejskiej, która ma być wykonawcą parku. Po to, by mógł powstać, uczelnia zamierza długoletnio użyczyć miastu Kraków teren wokół siedziby WA PK.

 

Pierwsze miejsce za szacunek dla historii i nowoczesność spojrzenia

 

Do ogłoszonego w lipcu tego roku konkursu na koncepcję zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie (dawnej rezydencji królewskiej) złożono 21 wniosków o dopuszczenie do udziału. 17 uczestników zostało zaproszonych do składania opracowań studialnych. Ostatecznie złożono 5 prac konkursowych. Autorami zwycięskiej koncepcji, zgłoszonej przez firmę Wojciech Sumlet Architektura, są: Wojciech Sumlet, Maciej Pitek, Marta Lichaczewska, Michalina Hallmann, Dawid Stanek, współpraca Marek Sanecki. W nagrodę otrzymają 15 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie pracy konkursowej, kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą zagospodarowanie przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Przyznano też nagrody za 2 i 3. miejsce oraz jedno wyróżnienie honorowe (wyniki poniżej).

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu werdyktu I nagrodę przyznano za „czytelne rozwiązania uwzględniające historyczne uwarunkowania, a jednocześnie mające nowoczesny charakter. Jury wskazało, że „na wyróżnienie zasługuje klarowny podział na dwa typy przestrzeni. Pierwszy, z dużym zbiornikiem wodnym, wpisującym się w genius loci, a jednocześnie inkluzywny, atrakcyjny, o walorach ekspozycyjnych oraz odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe. Drugi, stanowiący rozległą, otwartą łąkę, zapraszającą użytkowników do spotkań i akademickich dyskusji”. Sąd konkursowy docenił też takie zaproponowane w zwycięskiej koncepcji pomysły jak: czytelne wejście z narożnika, interesujący program rozwiązań proekologicznych, wysoka zielona ściana, ekranująca budynek stacji benzynowej (przy ul. Kazimierza Wielkiego), stanowiąca dobre tło dla czasowych ekspozycji. Za dużą wartość pracy uznano też interesujące rozwiązanie strefy parkingowej. 

 

Autorzy w zwycięskiej koncepcji przedstawili program funkcjonalny dla przestrzeni wokół Pałacu, który  zakłada jej strefowanie i wydzielenie obszarów o zdefiniowanym programie użytkowym. To m.in:

- strefa wejściowa od strony przystanków

- strefa expo w części południowej i zachodniej z możliwością organizacji wystaw dostrzegalnych z ulicy Królewskiej

- strefy wokół przewidzianego w projekcie zbiornika retencyjnego w formie stawu z miejscami rekreacyjnymi, groblą, „plażą”, 

- strefa „hamakowa”;

- oś historyczna w formie trasy pieszej z miejscami siedzącymi oraz donicami z ziołami zlokalizowanymi po obu stronach (przestrzeń wyciszenia).

- strefa przyrodnicza pomiędzy osią główną i historyczną (teren poprzecinany rozproszonymi utwardzeniami o roli częściowo komunikacyjnej i częściowo spacerowej)

- oś główna i oś wzdłuż budynku (obszary o charakterze reprezentacyjnym, symetrycznie obudowane oświetleniem wysokimi bollardami)

- strefa warsztatowa dla zajęć edukacyjnych

- łąka kwietna i górka (miejsce rekreacji, nauki, wypoczynku i integracji, otwarty teren na świeżym powietrzu dający duże możliwości dowolnej aranżacji.
- ogród „lawendy i fotowoltaiki” po stronie północno-zachodniej, gdzie zieleń jest przemieszana z panelami fotowoltaicznymi i wiatrakami (przestrzeń o charakterze edukacyjnym (demonstracyjnym) oraz rekreacyjnym).


Projektanci pomyśleli o rozwiązaniach proekologicznych (m.in. staw retencyjny, wiele nowych nasadzeń, wzbogacenie roślinności, mini farma fotowoltaiczna, zbilansowanie mas ziemnych,energoszczędne oświetlenie, przyjazne środowisku rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i instalacyjne). Nie zapomnieli również o tym, że przedpole pałacu jest terenem Politechniki i Wydziału Architektury, wizytówką uczelni i powinien stanowić emanację jej aspiracji. Jak wskazali w opisie koncepcji: "Przestrzeń powinna nieść treść o tym, czym wydział architektury jest i o tym, czym pragnie być. Powinna to być zatem przestrzeń kształcąca." Przewidzili więc kształcenie przez przekaz wynikający z formy przestrzeni (przez rozwiązania zrównoważone i proekologiczne, ścieżki przyrodnicze) oraz rozwiązania do prowadzenia kształcenia czynnego czyli edukacji na wolnym powietrzu (miejsca pod stoły dla zajęć warsztatowych, widownia skierowana jest w stronę łąki, skąd można prowadzić wykłady, prelekekcje, pokazy filmowe na wolnym powietrzu, przestrzeń expo w formie meandrującej ścieżki, gdzie można organizować plenerowe wystawy, prezntować plansze, makiety, rzeźby).

 

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Łobzowie dotyczył nieruchomości, która kryje w sobie dawny pałac królewski. Później w przebudowanym obiekcie znalazła się Szkoła Kadetów, a od 1918 roku Szkoła Podchorążych Piechoty – Podchorążówka. Rezydencja królewska słynęła niegdyś z pięknych ogrodów. Zespół był ważnym ośrodkiem sztuki ogrodowej i przez przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił swoisty wzorzec ogrodu włoskiego. Założeniem organizatorów konkursu było uzyskanie prac, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca, pozwolą na przywrócenie świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta obiekcie i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce. Uwzględnią przyrodnicze właściwości miejsca i maksymalnie wykorzystają jego walory widokowe oraz niezwykły potencjał wykorzystania go jako przestrzeni publicznej.

 

Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję ogrodu-parku wokół Pałacu w Łobzowie odbyło się w piątek, 28 października w Galerii Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie, gdzie można już oglądać nagrodzone prace na wystawie pokonkursowej.

 

 

 

Wyniki konkursu Politechniki Krakowskiej i SARP oddz. w Krakowie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych

 

I NAGRODA w wysokości 15 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą zagospodarowanie przedpola obecnej siedziby WA PK: Wojciech Sumlet Architektura

 

Autorzy projektu: Wojciech Sumlet, Maciej Pitek, Marta Lichaczewska, Michalina Hallmann, Dawid Stanek. Współpraca: Marek Sanecki

 

 

Uzasadnienie: Pierwsze miejsce przyznano za czytelne rozwiązania uwzględniające historyczne uwarunkowania, a jednocześnie mające nowoczesny charakter. Na wyróżnienie zasługuje klarowny podział na dwa typy przestrzeni. Pierwszy, z dużym zbiornikiem wodnym, wpisującym się w genius loci, a jednocześnie inkluzywny, atrakcyjny, o walorach ekspozycyjnych oraz odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe. Drugi, stanowiący rozległą, otwartą łąkę, zapraszającą użytkowników do spotkań i akademickich dyskusji. Podkreślić należy czytelne wejście z narożnika, interesujący program rozwiązań proekologicznych oraz wysoką zieloną ścianę, ekranującą budynek stacji benzynowej, stanowiącą dobre tło dla czasowych ekspozycji. Dużą wartością pracy jest też interesujące rozwiązanie strefy parkingowej.

 

II NAGRODA w wysokości 10 000 zł: AND INVESTMENT SP. Z O.O.

 

Autorzy projektu: Andrzej Krzysztof Barysz. Współpraca: Krzysztof Rozstański, Ewa Niezabitowska, Tomasz Wróbel, Klaudia Piekacz, Klaudia Kłusek.

 

Uzasadnienie: W pracy zastosowano naturalistyczny układ nawiązujący do lokalnych zbiorowisk roślinnych. Walorem pracy jest też osiowa kompozycja w centralnej części, zaprojektowana jako ciąg pieszy. Nagrodę przyznano również za interesujące rozwiązania kwestii gospodarowania wodą w formie niecki retencyjnej i stawu – zbiornika retencyjnego oraz uwzględnienie w rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych możliwie niskiego śladu węglowego.

 

 

III NAGRODA w wysokości 5 000 zł: zespół autorski Agnieszka Wartacz, Katarzyna Łakomy, Anna Steuer-Jurek, Magdalena Raźny, Agata Fałat

 

Uzasadnienie: Nagroda za prawidłowe odczytanie walorów historycznych miejsca i próbę wielofunkcyjnej aranżacji terenu, uwzględniającej potrzeby różnych użytkowników.

 

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE: Sara Słojewska, Marta Bil, Dorota Mróz

 

Uzasadnienie: Autorzy poszukiwali odpowiedzi na nowoczesną interpretację włoskiego ogrodu renesansowego.

 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners