Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Lordofon - Taconafide
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

09.06
2020
Rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Zmiany w egzaminach wstępnych

Rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Zmiany w egzaminach wstępnych

 
Rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Zmiany w egzaminach wstępnych
Wystartowała rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Na kandydatów czeka ponad 30 kierunków studiów, w tym kilka nowości. Rejestracja odbywa się elektronicznie, a z powodu epidemii koronawirusa także egzaminy na kierunki artystyczne – architekturę, architekturę krajobrazu i inżynierię wzornictwa przemysłowego – będą się odbywać zdalnie
 
Przy wpisie na studia w tym roku dopuszczono możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem Internetu. Uspokajamy maturzystów! Terminy rekrutacji na Politechnice zostały ustalone z uwzględnieniem zmienionego kalendarza matur. Pierwsza tura rekrutacji na większość kierunków trwa do drugiej połowy sierpnia.
 
Każdy znajdzie coś dla siebie
 
Rekrutacja na PKW letniej rekrutacji na nowy rok akademicki 2020/21 PK przygotowała w sumie 4794 miejsca, w tym 4182 miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (dodatkowo 612 miejsc na studiach II stopnia). Wśród 32 oferowanych kierunków jest m.in. geoinformatyka, czyli propozycja dla osób, które – dzięki zdobytej wiedzy – w przyszłości będą tworzyć systemy informatyczne z wykorzystaniem danych przestrzennych. Żadna z gałęzi nowoczesnej gospodarki nie może się rozwijać bez dobrze wykształconych inżynierów elektryków i automatyków, dlatego Politechnika Krakowska oferuje elektrotechnikę i automatykę – nowy kierunek studiów pozwalający zdobyć wiedzę z zakresu klasycznej automatyki przemysłowej i automatyki w obszarze inteligentnych pojazdów przyszłości. Kolejną nowością jest matematyka stosowana. Kierunek inżynierski o praktycznym profilu pozwoli wykształcić matematyków dobrze przygotowanych do pracy w sektorach finansowym, bankowym oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego. Na chętnych czekają też tradycyjnie popularne w rekrutacji na PK kierunki: informatyka aż na trzech wydziałach (informatyka, informatyka stosowana oraz informatyka w inżynierii komputerowej), budownictwo, transport, architektura, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, pojazdy samochodowe i wiele innych. Pełna oferta dydaktyczna PK dostępna jest na Portalu Rekrutacyjnym uczelni pod adresem: rekrutacja.pk.edu.pl. Kandydaci znajdą tu wszystkie potrzebne informacje związane z rekrutacją, w tym harmonogramy, opisy kierunków, porady i oczywiście możliwość elektronicznej rejestracji.
 
Najlepsi w rekrutacji dostaną nagrody
 
Politechnika Krakowska nadal będzie wspierać najlepszych maturzystów, kontynuując – rozpoczęty w ubiegłym roku – program „Student Lider pierwszego roku”. W jego ramach studenci I roku studiów I stopnia, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na PK uzyskają najlepsze wyniki, mogą otrzymać od rektora specjalne stypendium po pomyślnym zaliczeniu pierwszej sesji egzaminacyjnej. W tym roku nagrody w wysokości 1 tys. zł otrzymało 43 studentów I roku, którzy wcześniej osiągnęli bardzo wysoki próg punktowy w rekrutacji i dobrze zaliczyli I semestr studiów.
 
Trzy tury rekrutacji
 
Na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (z wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) elektroniczna rejestracja w pierwszej turze potrwa od 8 czerwca do 17 sierpnia. Również do 17 sierpnia można będzie wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł). Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów. Na każdy obowiązuje oddzielna opłata rekrutacyjna. Oprócz kierunku podstawowego można – w ramach jednej opłaty – wybrać kierunek alternatywny prowadzony na tym samym wydziale i w takiej samej formie. Wyniki z egzaminów dojrzałości tegorocznych maturzystów, którzy wyrazili zgodę na przekazanie ich uczelniom przez Krajowy Rejestr Matur, znajdą się automatycznie na koncie rekrutacyjnym kandydatów po ich ogłoszeniu. Kandydat  musi jednak je sprawdzić. Maturzyści z poprzednich lat samodzielnie wprowadzają wyniki matur do swoich  kont w serwisie rekrutacyjnym. 20 sierpnia Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłoszą, którzy kandydaci zostali zakwalifikowani do wpisu na listę studentów. Wpisu będzie można dokonać elektronicznie od 21 do 28 sierpnia. Ostateczne ogłoszenie list przyjętych w I turze nastąpi 31 sierpnia.
 
Przypominamy, że osoby, które nie dostaną się na studia w pierwszej turze, będą miały możliwość elektronicznego zgłoszenia swojego udziału w drugiej, w ramach tej samej opłaty (przy kolejnej turze działa analogiczny mechanizm). Rejestracja elektroniczna w ramach drugiej tury rekrutacji potrwa od 24 sierpnia do 10 września. Do 10 września należy wnosić opłaty rekrutacyjne. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu nastąpi 14 września. Trzecia tura będzie znacznie krótsza niż poprzednie. Rejestrację zaplanowano między 23 a 25 września (opłata do 25 września). Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów odbędzie się 28 września, a ogłoszenie list studentów 30 września.
 
 
Spore zmiany w procesie rekrutacji na architekturę

W związku z sytuacją wywołaną epidemią SARS-CoV-2 i w trosce o bezpieczeństwo kandydatów, Politechnika Krakowska wprowadziła zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki artystyczne. Inaczej niż w poprzednich latach będzie wyglądał egzamin na architekturę. Przypomnijmy, że wskaźnik rekrutacyjny na ten kierunek studiów to wyniki z matury ze wskazanych przedmiotów oraz wyniki egzaminu z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. W tym roku dwuczęściowy egzamin wstępny składa się z egzaminu w formie zdalnej oraz portfolio, które kandydaci muszą dostarczyć drogą elektroniczną. Elektroniczna rejestracja na architekturę  – podobnie, jak na innych kierunkach – wystartowała 8 czerwca, a zakończy się 21 lipca (opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł należy uiścić do 22 lipca). W dniach od 20 do 24 lipca kandydaci muszą  przedstawić portfolio złożone z 5 prac rysunkowych. Zakres tematyczny prac zostanie podany do wiadomości (w portalu rekrutacja.pk.edu.pl) na 30 dni przed planowanym terminem nadsyłania prac. Wszystkie prace wchodzące w zakres portfolio powinny być wykonane ołówkiem grafitowym na białym brystolu o formacie B2 (50x70 cm). Do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy przesłać skan lub zdjęcie prac z portfolio.
 
W dniach 28-29 lipca odbędzie się egzamin zdalny. Aby wziąć w nim udział należy dysponować sprzętem umożliwiającym łączenie online, zaopatrzonym w kamerę internetową i mikrofon (może być laptop, komputer stacjonarny, notebook, tablet czy smartfon). O dokładnym terminie  rozpoczęcia egzaminu kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem swojego konta w systemie rekrutacji. Szczegółowe tematy egzaminacyjne będą losowane i ogłaszane w dniu egzaminu, z chwilą jego rozpoczęcia, osobno dla każdej grupy zdających kandydatów. Osoby starające się o przyjęcie na Wydział Architektury muszą przygotować arkusz białego brystolu o formacie B2 (50x70 cm). Rysunek egzaminacyjny należy wykonać ołówkiem grafitowym. Komisja egzaminacyjna będzie nadzorowała przebieg egzaminu zdalnego. Bezpośrednio po jego zakończeniu kandydaci muszą wykonać zdjęcia pracy egzaminacyjnej i przesłać niezwłocznie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w oznaczonym czasie.
 
Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego (ocena portfolio + ocena egzaminu zdalnego) zaplanowane jest na 4 sierpnia, a potem – po ogłoszeniu wyników matur – postępowanie kwalifikacyjne zostanie dokończone. Wykaz osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zostanie opublikowany 18 sierpnia. Kandydaci będą mogli dokonać wpisu od 19 sierpnia do 25 sierpnia.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi kryteriami rekrutacji na kierunek architektura (załącznik do Uchwały Senatu PK z 5 czerwca 2020 r.)
 
 
Architektura krajobrazu w dwóch turach i portfolio online
 
Rekrutacja na architekturę krajobrazu zostanie przeprowadzana w dwóch turach. Rejestracja w pierwszej rozpoczęła się – podobnie jak na pozostałe kierunki – 8 czerwca i potrwa do 4 sierpnia. Opłatę w wysokości 150 zł można wnosić do 5 sierpnia. Od 30 lipca do 5 sierpnia 2020 r. będzie można złożyć swoje portfolio, które powinno zawierać od 5 do 10 prac formatu A3 i 5 prac formatu A2, przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Co najmniej połowę prac należy wykonać ołówkiem na białym kartonie. Kandydaci muszą sfotografować lub zeskanować swoje prace i przesłać je drogą elektroniczną na adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Na wskaźnik rekrutacyjny na architekturę krajobrazu składa się również wynik egzaminu maturalnego (podstawa lub rozszerzenie) z języka ojczystego i matematyki.
 
Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 14 sierpnia, zaś ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 18 sierpnia. Druga tura rekrutacji na architekturę krajobrazu odbędzie się w terminie od 19 sierpnia do 30 września, przy czym rejestracja od 19 sierpnia do 22 września.
 
Sprawdź szczegółowe zasady rekrutacji na ten kierunek (załącznik do Uchwały Senatu PK z 5 czerwca 2020 r.)
 
Rekrutacja na PKNa inżynierię wzornictwa przemysłowego z portfolio i zdalnym egzaminem
 
Na ostatni z trzech kierunków artystycznych – inżynierię wzornictwa przemysłowego – będzie można dokonywać elektronicznej rejestracji od 8 czerwca do 17 sierpnia (opłata również do 17 sierpnia). Portfolio, będące jednym z kryteriów rekrutacyjnych, w tym roku należy dostarczyć do 7 września, co ważne – wyłącznie drogą pocztową na adres: Komisja Rekrutacyjna WM, al. Jana Pawła II 37 pok. A19, 31-864 Kraków, z dopiskiem Portfolio. Egzamin zdalny odbędzie się 9 września z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Dzień przed egzaminem kandydaci powinni wykonać testowe połączenie korzystając z linka przesłanego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. W dniu egzaminu należy zalogować się do wskazanej przez WKR aplikacji na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Wszyscy zainteresowani muszą przygotować ołówki oraz gumki do mazania, a także 4 arkusze białego papieru formatu A4. Dwa arkusze papieru powinny być wykorzystane na egzaminie, dodatkowe dwa arkusze mogą być przeznaczone na brudnopis. Po zakończeniu egzaminu kandydat oznacza arkusze rysunkowe, na których wykonał zadania za pomocą czterocyfrowego kodu dostępnego w systemie rekrutacyjnym, a następnie skanuje lub wykonuje zdjęcie prac i przesyła na adres mailowy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WM. Oryginały prac należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu egzaminu przesyłką poleconą na podany wyżej adres WKR WM. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego przewidziano na 11 września, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 15 września.
 
Sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji na inżynierię wzornictwa przemysłowego (załącznik do Uchwały Senatu PK z 5 czerwca 2020 r.)
 
Live chaty z przedstawicielami wydziałów
 
Aby ułatwić kandydatom proces rekrutacji, wyjaśnić szczegóły i pomóc lepiej poznać kierunki studiów na Politechnice, od 22 czerwca PK będzie realizować na uczelnianym Facebooku cykl wirtualnych spotkań z przedstawicielami wydziałów i Działu Kształcenia PK.
 
Plan chatów na Facebooku i ich tematów
 
    22 czerwca – ogólne zasady dotyczące rekrutacji na PK, nabór na kierunki: architektura w j. polskim i angielskim, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna (Wydział Architektury);
    26 czerwca – nabór na kierunki: informatyka, matematyka, matematyka stosowana (Wydział Informatyki i Telekomunikacji);
    29 czerwca – nabór na kierunki: elektrotechnika i automatyka, informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej);
    3 lipca – nabór na kierunki: budownictwo w j. polskim i angielskim, transport, gospodarka przestrzenna (Wydział Inżynierii Lądowej);
    6 lipca – nabór na kierunki: inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki);
    10 lipca – nabór na kierunki: inżynieria środowiska, energetyka, geoinformatyka, inżynieria i gospodarka wodna, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria czystego powietrza, gospodarka przestrzenna (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki);
    13 lipca – nabór na kierunki: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej);
    17 lipca – nabór na kierunki: automatyka i robotyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środków transportu, inżynieria wzornictwa przemysłowego, mechanika i budowa maszyn w j. polskim i angielskim, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe (Wydział Mechaniczny).
 
Wszystkich kandydatów zachęcamy do przesyłania swoich pytań do uczestników live chatów. Niebawem na fanpage PK na Facebooku zostanie uruchomiona taka możliwość. Cały czas pytania rekrutacyjne można kierować przez Messengera i mailowo (rekrutacja@pk.edu.pl). Pracownicy Politechniki będą udzielać na nie odpowiedzi.
 
 
Fot. Jan Zych
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners