Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Unknown
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

04.07
2022
Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

 
Promocja doktorów i doktorów habilitowanych
29 czerwca br. o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

 

Podczas uroczystości dyplomy odebrali:

 
DOKTORZY HABILITOWANI
 
 
Wydział Architektury 
 
1. Dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek
Osiągnięcie naukowe: „Miara krajobrazu – obiektywizacja oceny widoków i panoram wspomagana narzędziami komputerowymi”
 
Wydział Inżynierii Lądowej 
 
1. Dr hab. inż. Elżbieta Stanaszek-Tomal, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: monografia nt. „Korozja biologiczna kompozytów z matrycą mineralną” 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
1. Dr hab. Lech Iwański
Osiągnięcie naukowe: „Technologie wytwarzania związków epoksydowych, ze szczególnym uwzględnieniem żywic epoksydowych”
 
2. Dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK
Osiągnięcie naukowe: „Recykling chemiczny oleju posmażalniczego i zastosowanie hydroksylowych pochodnych oleju odpadowego do wytwarzania pianek poliuretanowych o strukturze otwarto- i zamkniętokomórkowej”
 
Wydział Mechaniczny 
 
1. Dr hab. Ewa Rożko
Osiągnięcie naukowe: „Modele afiniczne w ujęciu kwantowym w mechanice układów z mikro- i nanostrukturą”
 
 
 
DOKTORZY
 
 
Wydział Architektury 
 
1. Dr inż. arch. Krzysztof Barnaś 
Promotor: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Technologa surowej ziemi w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym” 
 
2. Dr inż. arch. Piotr Broniewicz 
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Współczesna europejska architektura dla muzyki w przestrzeni miasta” 
 
3. Dr inż. arch. Mateusz Budziakowski 
Promotor: dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Lipnica Murowana – rozwój przestrzenny i architektura miasta w okresie obowiązywania praw miejskich”
 
4. Dr inż. arch. Klaudia Cechini 
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Miasta doby Kazimierza Wielkiego w dolinie Popradu – Muszyna i Piwniczna. Rozwój przestrzenny w okresie średniowiecza”
 
5. Dr inż. arch. Angelika Chyb
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł pracy doktorskiej: „Współczesne przestrzenie publiczne kampusów uniwersyteckich”
 
6. Dr inż. Stanisław Czernik 
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Współczesne wieże i platformy widokowe”
 
7. Dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś
Promotor: dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane aspekty rewitalizacji przestrzeni publicznych na przykładzie Kielc” 
 
8. Dr inż. arch. Natalia Gorgol
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Idea „Smart City” a budowa formy urbanistycznej na wybranych przykładach”
 
9. Dr inż. arch. Łukasz Kadela 
Promotor: dr hab. inż. arch. Andrzeja Gaczoł
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Interpretacja estetyki dzieł architektury w procesie ich ochrony na przykładzie Krakowa w latach 1945-1970”
 
10. Dr inż. arch. Olga Kania  
Promotorzy: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK, dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
Tytuł pracy doktorskiej: „Współczesne kierunki rozwoju wybranych małych miast Subregionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci Cittàslow (miast powolnych)”
 
11. Dr inż. arch. Agata Korzeniowska 
Promotor:  dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura
Tytuł pracy doktorskiej: „Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego” 
 
12. Dr inż. arch. Rita Łabuz 
Promotor: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa”
 
13. Dr inż. arch. Ada Nawrocka
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowy paradygmat projektowania urbanistycznego” 
 
14. Dr inż. arch. Wojciech Świątek 
Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie”
 
15. Dr inż. arch. Paweł Tor
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r.”
 
16. Dr inż. arch. Grzegorz Tyc
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Powinowactwa awangardy z architekturą współczesną” 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
 
1. Dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska
Promotorzy: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK, dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie generatorów tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi” 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
1. Dr inż. Krystian Banet
Promotor: dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi” 
 
2. Dr inż. Urszula Duda-Wiertel
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ niedoboru miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na natężenie ruchu samochodowego powodowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego” 
 
3. Dr inż. Michał Kołaczkowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja topologii konstrukcji tarczowych ze względu na minimum przemieszczenia”
 
4. Dr inż. Krzysztof Nering
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu drgań i hałasu na mieszkańców w budynkach”
 
5. Dr inż. Janusz Siudut
Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Prognoza trwałości skorodowanego płaszcza stalowego zbiornika na paliwa płynne” 
 
6. Dr inż. Łukasz Zdanowicz 
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, dr inż. Szymon Seręga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ polimerowego złącza podatnego na pracę połączonych elementów betonowych” 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
1. Dr inż. Katarzyna Baran-Gurgul 
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Niżówki maksymalne w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły”
 
2. Dr inż. Beata Baziak 
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Gądek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie deskryptorów fizycznych zlewni (DFZ) do wyznaczania projektowych hydrogramów wezbrania w dowolnym przekroju rzeki”
 
3. Dr inż. Ewa Kozak-Jagieła 
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie i badania eksperymentalne wymiany ciepła dla nowego aktywnego układu chłodzenia paneli fotowoltaicznych”
 
4. Dr inż. Marek Majdak 
Promotorzy: dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, dr inż. Piotr Cisek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa analiza pracy ekranów komór paleniskowych” 
 
5. Dr inż. Agata Pawłowska-Salach 
Promotorzy: dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, dr inż. Karol Kaczmarski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania szczelinowej głowicy ujęcia wody uwzględniającej ochronę ichtiofauny”
 
6. Dr inż. Monika Rerak 
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowy algorytm wspomagający projektowanie podziemnych linii kablowych z uwagi na ich cieplne warunki pracy”
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr inż. Olga Długosz
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Marcin Banach, dr inż. Jolanta Pulit-Prociak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Otrzymywanie nanocząstek metali i tlenków oraz nanokompozytów w przepływowym układzie reakcyjnym” 
 
2. Dr inż. Halyna Kominko
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadów ściekowych”
 
3. Dr inż. Damian Nowak
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Roman Popielarz, dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Fotoutwardzalne emulsje polimerowe na bazie monomerów hybrydowych” 
 
4. Dr inż. Natalia Sobuś
Promotor: dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zintegrowane badania eksperymentalne i teoretyczne katalizatorów zeolitowych dla procesów selektywnej konwersji biomasy do kwasu mlekowego i akrylowego” 
 
Wydział Mechaniczny
 
1. Dr inż. Michał Kluziewicz
Promotorzy:  prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, dr inż. Michał Maniowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowa metoda pomiaru obciążenia koła jezdnego podczas ruchu pojazdu” 
 
2. Dr inż. Adam Kot
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, dr inż. Wojciech Szczypiński-Sala
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza wpływu wybranych cech klinowego pasa gumowego na sprawność przekładni CVT”
 
3. Dr inż. Adrian Maszke 
Promotorzy: dr hab.inż. Robert Ulewicz, prof. PCz, dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda poprawy efektywności procesu wytwarzania stali z zastosowaniem strumieni wartości”
 
4. Dr inż. Michał Ryś
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, dr inż. Michał Mareczek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Algorytm diagnozowania lotniczego silnika tłokowego podczas lotu” 
 
5. Dr inż. Piotr Sulich 
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Halina Egner, dr inż. Władysław Egner
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych” 

 

 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners