Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Cream - White Room
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

14.05
2021
Prof. Józef Gawlik doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej

Prof. Józef Gawlik doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej

 
Prof. Józef Gawlik doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, rektor Politechniki Krakowskiej w kadencji 2005-2008, ceniony ekspert i specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 13 maja br. podczas obchodów jubileuszu 68-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej.
 
Laudację na cześć prof. Józefa Gawlika (na zdjęciu / fot. Jan Zych) wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Prof. Gawlik został 17. doktorem honoris causa lubelskiej uczelni z którą od wielu lat współpracuje naukowo. W uroczystości nadania tytułu towarzyszyła mu małżonka, a także przedstawiciele Politechniki Krakowskiej: prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK i dr inż. Joanna Krajewska-Śpiewak (Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji WM PK). 
 
Prof. Józef Gawlik urodził się w 1948 r. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Z PK związał swoją pracę zawodową i naukową. Stopień doktora otrzymał w 1977 r., a habilitację uzyskał w 1989 r. Tytuł profesora nauk technicznych został mu nadany w 1998 r. 
 
Prof. Gawlik pełnił wiele ważnych funkcji na Politechnice Krakowskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na WM PK. W latach 1999-2005 prorektor uczelni, a w kadencji 2005-2008 – rektor Politechniki Krakowskiej. 
 
Uczony zajmuje się zagadnieniami z zakresu automatyzacji procesów wytwarzania, systemów jakości, diagnostyki procesów. Kierował m.in. kilkunastoma projektami badawczymi i wdrożeniowymi realizowanymi na zlecenie przemysłu. W dorobku naukowym Profesora znajduje się 11 monografii naukowych (część wydana w Niemczech) i ponad 250 publikacji (m.in. wydanych w czasopismach zagranicznych). Jest autorem lub współautorem 13 patentów, kierownikiem 14 prac wdrożeniowych i 5 projektów celowych. Promotor 12 rozpraw prac doktorskich. Opiekował się 220 pracami dyplomowymi. 
 
Prof. Józef Gawlik jest doktorem honoris causa Politechniki Koszalińskiej (2016), Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie (2006) oraz profesorem honorowym Uniwersytetu w Miszkolcu na Węgrzech (2008). 
 
Prof. Gawlik jest także członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych wielu czasopism naukowych, w tym: „Advances in Manufacturing Science and Technology”, „Management and Production Engineering Reviev”, „Technical Transactions”, „Technologia Montażu i Zarządzanie Produkcją”.  
 
Jest lub był członkiem: Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji T07D Technologia, Automatyzacja Maszyn i Produkcji, Sekcji Metrologii w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN, wiceprzewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. 
 
Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Józef Gawlik otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: nagrodę zespołową II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wdrożenie w przemyśle narządzi azotowych jonowo i narzędzi nasiarczanych (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu projektów wymagań programowych dla studiów magisterskich i inżynierskich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Odznakę Honorową „Za zasługi dla Wynalazczości” nadaną przez prezesa Rady Ministrów (2005), nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną (2006, 2007, 2008), Medal 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (2008), Srebrny Medal Technicznego Uniwersytetu w Berlinie (2008) oraz Medal 90-lecia Urzędu Patentowego RP (2008).
 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners