Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Red Hot Chili Peppers - Otherside
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

13.05
2023
Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

 
Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata został wybrany nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. W wyborach uzupełniających, które odbyły się w piątek 12 maja 2023 r., dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej pokonał jedynego kontrkandydata – prof. Dariusza Bogdała. Nowy rektor obejmuje funkcję z dniem wyboru i będzie ją sprawował do końca trwającej obecnie kadencji 2020-2024 tj. do 31 sierpnia 2024 r. Wybory uzupełniające odbyły się na Politechnice Krakowskiej w związku ze śmiercią dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza w marcu tego roku.

Wyboru rektora Politechniki Krakowskiej dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Podczas wyborów obecnych było 59 z 60 elektorów. Kandydaturę prof. Andrzeja Szaraty z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, od 2016 r. dziekana WIL, poparło 35 elektorów. Na prof. Dariusza Bogdała, obecnego prorektora ds. nauki PK swój głos oddały 24 osoby.

 

– Dziękuję za wybór. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Mam nadzieję przyczynić się do dalszego rozkwitu Politechniki Krakowskiej, liczę na współpracę ze wszystkimi członkami społeczności naszej uczelni. Tak jak mówiłem w kampanii - każdy pracownik, student, doktorant jest dla mnie ważny. Przed nami ważny czas. Nie możemy zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć, musimy wykorzystywać nowe możliwości na dalszy rozwój. Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021! To bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Ale tak mocna pozycja nie jest dziełem przypadku - na ten sukces składała się ciężka praca nas wszystkich. Wierzę, że nadal zgodnie współpracując, będziemy dynamicznie rozwijać nasz potencjał i osiągać nasze strategiczne cele. Dziękuję prof. Dariuszowi Bogdałowi  za kulturalną i pełną szacunku konkurencję podczas wyborów – powiedział po wyborze rektor-elekt  Politechniki Krakowskiej.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szarata urodził się 27 marca 1975 r. w Krynicy-Zdroju, a wychował w Nowym Sączu. Jest absolwentem sądeckich szkół - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Urszuli Kochanowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza. W 1999 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku  budowa dróg i autostrad.  Z Politechniką Krakowską jest związany od października 1999 roku, gdy zaraz po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej. W 2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”,  wyróżnioną w konkursie ministra transportu (promotor prof. Andrzej Rudnicki). W tym samym roku został adiunktem w Katedrze Systemów Komunikacyjnych. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport nadała mu 27 lutego 2014 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jego monografia habilitacyjna pt. „Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury” została wyróżniona w konkursie ministra infrastruktury i rozwoju. 28 września 2020 r. uzyskał tytuł profesora. Od 1 września 2013 r. był p.o. kierownika Katedry Systemów Komunikacyjnych PK (zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Rudnickiego), 1 października 2014 r. został kierownikiem Katedry. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. Od 1 września 2016 r., obecnie drugą kadencję, pełni funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Szaraty dotyczą inżynierii lądowej, a  szczególnie obszaru transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Opublikował – jako autor i współautor – ponad 90 artykułów naukowych. Jest autorem 2 monografii, współautorem 4 (w tym 2 w języku angielskim), zorganizował ponad 20 branżowych konferencji naukowo-technicznych, był kierownikiem 10 projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, realizowanych na Politechnice Krakowskiej (m.in.: Civitas Caravel, MAX, Shape-It, TraCit, Posmetrans, GSP, Capital). Opracowywał modele transportowe wielu polskich miast, m.in.: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również modele transportowe dla województwa mazowieckiego i małopolskiego. Jest także współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Od 2006 r. posiada certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń dotyczących specjalistycznego oprogramowania do modelowania i prognozowania podroży. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Jest członkiem zespołu naukowego i organizacyjnego cyklicznych konferencji European Parking Conference oraz recenzentem publikacji naukowych w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Ważne miejsce w jego dorobku zajmują projekty transportowe (jest ich ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych, w tym współfinansowanych przez UE. Do najważniejszych należą te dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie, a także koncepcja rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie małopolskim oraz studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itp. Kierował pracami konsorcjum (z Politechniką Krakowską jako liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego), opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

 Jest członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,  Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

 

Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Ponadto jest członkiem Rad Naukowych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Metra Warszawskiego, Związku Podhalan, Galicyjskiej Izby Budownictwa i   Polskiego Klubu Ekologicznego. Jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska, a od 2020 r. przewodniczącym Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy prezydencie miasta.

 

Prof. Andrzej Szarata jest także cenionym dydaktykiem i popularyzatorem nauki w mediach. Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK z zakresu zagadnień transportowych, jest promotorem 66 prac magisterskich i 35 inżynierskich o tematyce związanej z analizami transportowymi. Prowadzi też zajęcia na studiach doktoranckich. Wypromował 4 doktorów, obecnie pełni funkcję promotora w 6 toczących się postępowaniach doktorskich. Poza pracą dydaktyczną na Politechnice Krakowskiej prowadzi wykłady na innych uczelniach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto prowadził wykłady w języku angielskim dla stypendystów Programu Erasmus oraz słuchaczy indywidualnych kursów, studentów z Libii, Afganistanu i Iranu.

 

Został odznaczony: Honorową Odznaką i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej (2011 r. i 2016 r.), złotą odznaką honorową z diamentem SITK (2022) oraz jubileuszowym medalem za wybitne zasługi dla Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2022). Trzykrotnie był laureatem konkursu SITK RP „Ernesty” (w latach: 2011, 2013 i 2014) w kategorii: najaktywniejszy działacz SITK w dziedzinie transportu. W 2019 r. został odznaczony przez Ministra Transportu odznaką honorową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Prywatnie jest żonaty, ma syna. W wolnych chwilach zajmuje się modelarstwem i stolarstwem, regularnie uprawia sport (bieganie i jazda na rowerze, zimą snowboard), uwielbia jazdę motocyklem, remontuje zabytkowy samochód i pasjami czyta kryminały. Posiada dyplom mistrzowski w rzemiośle złotnictwo. Jest mocno emocjonalnie związany z Małopolską – z Sądecczyzną, skąd pochodzi, a także z Krakowem i całym regionem, z którymi związał życie zawodowe i rodzinne.

 

Wybory uzupełniające na stanowisko nowego rektora zostały zarządzone na Politechnice Krakowskiej w trakcie kadencji 2020-2024 w związku ze śmiercią (w marcu 2023 r.) dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza. Zostały przeprowadzone zgodnie z takimi samymi zasadami jak w przypadku wyborów na pełną kadencję. Czynności wyborcze obejmowały m.in. zgłaszanie kandydatów przez pracowników, członków rady uczelni, organy samorządu studentów i samorządu doktorantów,  opiniowanie zgłoszonych osób przez Senat PK,  wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni oraz wybór rektora przez Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. W okresie tymczasowym - do wyboru nowego rektora – obowiązki rektora PK pełnił najstarszy senator dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK.

 

 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners