Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

OneRepublic - Waking Up
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

05.05
2021
Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec redaktorem naczelnym czasopisma „Inżynieria Materiałowa”

Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec redaktorem naczelnym czasopisma „Inżynieria Materiałowa”

 
Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec redaktorem naczelnym czasopisma „Inżynieria Materiałowa”
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki została powołana na stanowisko redaktora naczelnego wydawanego od września 1980 r. dwumiesięcznika „Inżynieria Materiałowa”. To ogólnopolskie czasopismo prezentuje na swych łamach szeroki profil zagadnień naukowych i technicznych dotyczących projektowania, wytwarzania, badania oraz doboru i użytkowania materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów o przeznaczeniu konstrukcyjnym i funkcjonalnym.

 

Czasopismo „Inżynieria Materiałowa” wydawane jest przez SIGMA-NOT – należącego do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej największego polskiego wydawcę prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym, działającego jako zorganizowana oficyna od 1949 r. 
 
Dwumiesięcznik, którego redaktorem naczelnym została 1 kwietnia br. prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Politechniki Krakowskiej, promuje i upowszechnia krajowe i światowe osiągnięcia w zakresie rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii, w tym nowoczesnych stopów żelaza i metali nieżelaznych, stopów opartych na związkach międzymetalicznych, biomateriałów, kompozytów, materiałów warstwowych, inżynierii powierzchni, nanomateriałów i materiałów gradientowych. Propaguje nowoczesne metody badania składu chemicznego, struktury i właściwości materiałów. Szczególne miejsce w profilu „Inżynierii Materiałowej” zajmują zagadnienia doboru materiałów do określonych zastosowań. Czasopismo upowszechnia stosowanie technik informatycznych w badaniach materiałoznawczych oraz modelowania zjawisk zachodzących w procesach technologicznych i kształtowania struktury. Periodyk stanowi główne forum prezentowania i upowszechniania wyników krajowych badań materiałoznawczych realizowanych w ramach centralnych programów badawczych – jako projekty indywidualne, zamawiane, celowe i promotorskie – oraz w międzynarodowych programach badawczych i szkoleniowych.
 
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami, w tym kompozytami do rekonstrukcji tkanki kostnej, chrzęstnej i zastosowań stomatologicznych oraz nanomateriałami, m.in. do zastosowań medycznych i farmaceutycznych. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, 15 przyznanych patentów, 8 zgłoszeń patentowych, ponad 10 opracowań dla przemysłu. 
 
Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec kieruje i jest wykonawcą kilkunastu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Działa w licznych gremiach doradczych i zespołach eksperckich, np. Grupie Roboczej ds. RIS woj. małopolskiego „Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych”, Zespole Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBR. Bierze udział jako ekspert w procesie ewaluacji wniosków w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, MCP, NCN, NCBR, NAWA, PARP, BGK, Komisji Europejskiej oraz RPO. 
 
Wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu pod jej kierownictwem zostały docenione na forum międzynarodowym – otrzymały szereg medali i wyróżnień podczas targów i wystaw, m.in. w Paryżu, Brukseli, Tajpej, Kuala Lumpur, Seulu. W 2018 r. prof. Sobczak-Kupiec odebrała odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, nadaną przez prezesa Rady Ministrów. Została też wyróżniona tytułem „Wynalazczyni 2017” w plebiscycie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny”. 
 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners