Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Pendragon - Paintbox (acoustic version)
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

05.10
2020
Politechnika Krakowska zainaugurowała 76. rok akademicki

Politechnika Krakowska zainaugurowała 76. rok akademicki

 
Politechnika Krakowska zainaugurowała 76. rok akademicki
13,5 tys. studentów i doktorantów, w tym ponad 4 tysiące przyjętych na I rok studiów, rozpoczęło w piątek 2 października 2020 r. nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej.

 

Uroczystą inaugurację poprowadził nowy rektor uczelni prof. Andrzej Białkiewicz, pierwszy w historii Politechniki architekt na tym stanowisku. - Będziemy podnosić poziom badań naukowych i kształcenia, aby być nowoczesną szkołą wyższą, rozpoznawalną w światowej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W tym sensie kadencja, którą rozpoczynamy, będzie czasem kontynuacji marzeń i planów moich poprzedników – zapowiedział w przemówieniu inauguracyjnym nowy rektor PK.  Podczas uroczystości pojawiły się wątki nawiązujące do jubileuszu 75-lecia Politechniki Krakowskiej - z powodu pandemii koronawirusa nie udało się go świętować w maju. Także inauguracja miała skromniejszą formę, wzięła w niej udział ograniczona liczba gości, nie było tradycyjnego pochodu senatorów.
 
Priorytety pierwszego rektora-architekta
 
- Mam nadzieję, że spojrzenie i doświadczenie architekta pomoże mi w prowadzeniu uczelni do dalszego rozwoju. Architekt tworzy teraźniejszość, myśląc o przyszłości i pamiętając o przeszłości. Tak patrzę na naszą uczelnię - myślę o tym, gdzie dziś jesteśmy, do czego dążymy, ale też  pamiętam skąd czerpiemy – mówił w przemówieniu inauguracyjnym  prof. Białkiewicz, wychowanek uczelni, związany z nią od blisko 50 lat. Jak podkreślił, najbliższym celem dla Politechniki jest uzyskanie wysokich ocen dorobku dyscyplin naukowych w ich przyszłorocznej ewaluacji. - Nasza uczelnia przeszła reformy, które mają w tym pomóc. Działamy w nowej strukturze z ośmioma wydziałami, każdy z wiodącą dyscypliną naukową. Mamy również nowy system kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej.  Pierwszą inicjatywą, którą podjęliśmy w rozpoczętej właśnie kadencji, jest powołanie Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. Nowa jednostka pozawydziałowa będzie służyć naszym naukowcom pomocą przy sporządzaniu wniosków o projekty badawcze oraz opracowywaniu wysoko punktowanych artykułów naukowych – zapowiedział nowy rektor PK.
 
Wśród priorytetów kadencji wymieniał także m.in. kształcenie oparte na wizjonerskich programach nauczania, dostosowanych do zmieniających się trendów gospodarki, poszerzenie oferty studiów o nowe kierunki, w tym te o profilu praktycznym i prowadzone w języku angielskim, rozbudowę nowoczesnych technik dydaktyki i komunikacji ze studentami, jeszcze bardziej aktywny udział politechnicznych ekspertów w relacjach z otoczeniem gospodarczym, samorządowym i akademickim.  Celem władz nowej kadencji będzie też dalsze wzmacnianie naukowej i dydaktycznej współpracy międzynarodowej, zwiększenie roli profesorów wizytujących i ekspertów zagranicznych w działalności badawczej i publikacyjnej PK. Rektor Białkiewicz zapowiedział także duże inwestycje infrastrukturalne – w najbliższych dniach rusza budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, w którym prowadzone będą m.in. badania dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast. Ambicją nowych władz PK jest także, by każdy wydział uczelni miał swoją siedzibę, co oznacza rozpoczęcie działań służących budowie siedzib dla Wydziałów Informatyki i Telekomunikacji oraz Inżynierii Materiałowej i Fizyki. - Czekają nas dalsze zmiany, które będą służyć współczesności i przyszłości Politechniki Krakowskiej. To ambitne, ale realne plany – podsumował rektor PK.
 
Zwracając się do studentów I roku wyjaśniał działania uczelni w czasie trwającej wciąż pandemii: - Troska o wasze bezpieczeństwo zmusiła nas do prowadzenia kształcenia w tym semestrze w formule mieszanej - stacjonarno-zdalnej. Ale wierzymy, że to krótkotrwałe ograniczenie. Technologia, która będzie nas wspierać w prowadzeniu zajęć, nie zmieni jednej z najważniejszych idei uniwersytetu – wagi relacji mistrz – uczeń. Technologia nie zastąpi też kontaktów i inspiracji rówieśniczych, w których uczycie się ważnych dla inżyniera umiejętności, choćby grupowej pracy czy przywództwa. Bez względu na to na co pozwolą okoliczności, będziemy wspierać Was nie tylko w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, ale też w rozwijaniu pasji pozainżynierskich.
 
Podsumowanie 4 lat zmian
 
Przemówienie nowego rektora poprzedziło wystąpienie  prof. Jana Kaziora, który symbolicznie przekazał insygnia władzy i podsumował 4 lata swojej kadencji rektorskiej. - To był czas wielu zmian. Niewątpliwie największym wyzwaniem była reforma szkolnictwa wyższego, bo nowa ustawa o szkolnictwie wyższym dotyczyła  kluczowych obszarów działalności uczelni – ustroju, finansowania, zakresu autonomii, sposobu zarządzania. Wymusiła przygotowanie nowego statutu oraz wielu nowych przepisów wewnętrznych, ale także przeprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelni – wymieniał prof. Kazior.  Przypomniał zainicjowane podczas minionej kadencji programy finansowego wsparcia liderów naukowych wśród pracowników i studentów I roku studiów oraz szeroki plan działań projakościowych dedykowanych kształceniu, rozwojowi kompetencji pracowników i studentów i wsparciu zarządzania uczelnią. Politechnika uzyskała na nie ponad 52 mln zł dofinansowania ze środków europejskich. Dzięki tym środkom powstały m.in. Centrum e-Edukacji i FutureLab, służące rozwojowi e-learningu i studenckiej innowacyjności. Prof. Kazior przypomniał też liczne inwestycje infrastrukturalne oraz inicjatywy służące umiędzynarodowieniu uczelni. W Chinach wystartowała właśnie Międzynarodowa Szkoła Inżynierii. To wspólne przedsięwzięcie Politechniki Krakowskiej, Politechniki Białostockiej i Tianjin Chengjian University (TCU), które będą razem kształcić chińskich studentów na kierunkach architektura i budownictwo.
 
Nagrody i odznaczenia
 
Podczas inauguracji odznaczenia państwowe i medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom PK wręczyli wicewojewoda Małopolski Jacek Leśniak oraz wicekurator małopolska Halina Cimer. Wręczono też nagrody za osiągnięcia naukowe wyróżniającym się młodym naukowcom. Laureatem Nagrody II stopnia im. Prof. Zbigniewa Engela został dr inż. Tomasz Majka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (za cykl prac opublikowanych w latach 2017-2019, dotyczących tematyki kompozytów polimerowych, w tym kompozytów z udziałem biopolimerów i polimerów inżynierskich). Nagrodą I Stopnia Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej została wyróżniona inż. Klaudia Złotowska, studentka studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Kapituła Fundacji Rodziny Engelów ustanowiła w ubiegłym roku także nowe wyróżnienie - Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela „Profesor – Senior” dla emerytowanych profesorów za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Laureatem nagrody został w tym roku prof. Józef Nizioł, dr h.c. multi, rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1990- 1996.
 
Uroczyście immatrykulowano 8 najlepszych kandydatów w tegorocznej rekrutacji na PK. Wykład pt. „pt. „Refleksje na temat powstania Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w 75-lecie jej istnienia”” wygłosił prof. Kazimierz Flaga, DHC uczelni i  rektor w latach 1996-2002. Odbyła się także premiera filmu jubileuszowego, autorstwa absolwentów PK. To losy wychowanków uczelni miały być w maju motywem przewodnim obchodów jubileuszu uczelni.  Przygotowane z tej okazji gala w Teatrze im. Słowackiego i koncert z udziałem wybitnych wychowanków PK m.in. Jana Kantego Pawluśkiewicza i Sebastiana Karpiela Bułecki nie mogły się odbyć z powodu pandemii.
 
Rok akademicki przy specjalnych środkach bezpieczeństwa
 
W rozpoczętym właśnie roku akademickim na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej i 32 kierunkach studiów kształcić się będzie blisko 13,5 tys. studentów i doktorantów, z tego ponad 4 tys. na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. W letniej rekrutacji największą popularnością cieszyły się kierunki z grupy IT: informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej oraz odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, architektura, budownictwo. Nowościami w ofercie były geoinformatyka i matematyka stosowana. Ze względu na pandemię kształcenie w semestrze zimowym odbywać się będzie w formule mieszanej – stacjonarno-zdalnej. Obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa w budynkach dydaktycznych (w niektórych testowane są bramki do pomiaru temperatury autorstwa wynalazców PK) i akademikach uczelni. Wprowadzono  specjalne procedury dot. zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i kształcenia oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem. 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners