Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Various Artists - Jeden Osiem L / Jak Zapomniec
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

07.10
2022
Politechnika Krakowska rozpoczęła 78. rok akademicki: człowiek w centrum uwagi

Politechnika Krakowska rozpoczęła 78. rok akademicki: człowiek w centrum uwagi

 
14 tys. studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej rozpoczęło (w czwartek 6 października) 78. w historii rok akademicki. W tym gronie jest blisko 100-osobowa grupa studentów-uchodźców z Ukrainy.

Trafiliście do wyjątkowej wspólnoty, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Politechnika Krakowska osiągnęła znakomite wyniki w ewaluacji dorobku naukowego. Mamy 7 dyscyplin w kategorii A i jedną ocenę B+. Plasujemy się w ścisłej czołówce polskich uczelni, a w grupie uczelni technicznych jesteśmy na 2. miejscu  mówił do nowych studentów rektor Politechniki prof. Andrzej Białkiewicz. Podkreślał, że podobnie jak całe środowisko akademickie w Polsce, uczelnia stoi przed wyjątkowo trudnym czasem i jako priorytetowy cel w nowym roku wskazał szczególną troskę o pracowników i studentów.  Władze Politechniki zdecydowały, że poza obligatoryjną podwyżką ministerialną o 4,4 proc., pensja każdego pracownika Politechniki zostanie dodatkowo podwyższona od 1 października  ogłosił rektor PK.

 

Wojna w Ukrainie, globalny kryzys energetyczny i szalejąca w Polsce inflacja – z ich skutkami będą się mierzyć w tym roku polskie uczelnie, także Politechnika. – Ale w nowy rok akademicki wchodzimy z ambitnymi zamierzeniami. Nadzieję czerpiemy z sukcesów minionego roku i z wiary we wspólnotę, którą tworzymy. Społeczność Politechniki w godzinach prób staje do solidarnego działania. Udowodniła to i w czasie pandemii, i w chwili ataku Rosji na Ukrainę, gdy zaangażowała się w pomoc dla Ukraińców – podkreślał rektor PK. Specjalne słowa powitania skierował do studentów-uchodźców: – Wydział Inżynierii Lądowej stworzył specjalnie dla Was możliwość studiowania w j. ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport, byście byli gotowi do odbudowy swojego kraju, gdy przyjdzie na to czas. Stoimy wspólnie z Waszym narodem po stronie wartości cywilizowanego świata, świadomi wielkiej ceny, którą wasz kraj płaci za obronę wolności i bezpieczeństwa całej Europy.

 

Otwarcie bezpłatnych studiów w języku ukraińskim, które rozpoczęło na Politechnice Krakowskiej 98 młodych uchodźców z Ukrainy, jest jedną z wielu inicjatyw pomocowych uczelni. Od wybuchu wojny organizowała też zbiórki rzeczowe i finansowe, prowadziła kursy języka polskiego, gości w swoich obiektach uchodźców (w większości matki z dziećmi), umożliwia ukraińskim doktorantom kontynuację prac nad rozprawą doktorską, przyjęła do pracy kilkoro naukowców z objętego wojną kraju. Współpracuje też z firmami oraz organizacjami pozarządowymi przy programach stypendialnych dla najzdolniejszych ukraińskich studentów.


Udana ewaluacja czyli 7x kategoria A

Podsumowując osiągnięcia ostatniego czasu rektor Białkiewicz wskazał przede wszystkim na bardzo udaną dla Politechniki Krakowskiej ewaluację jakości działalności naukowej:  Osiągnęliśmy znakomite wyniki w ocenie osiągnięć za lata 2017-2021.  Poddaliśmy ewaluacji 8 dyscyplin nauki, wokół których koncentruje się działalność badawcza naszych pracowników. Bardzo wysoką kategorię A uzyskało aż 7 z nich: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Ponadto, informatyka techniczna i telekomunikacja, jedna z najmłodszych dyscyplin naukowych na Politechnice – otrzymała  także wysoką  kategorię B+.  To jeden z najlepszych wyników w kraju. Jest wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej, patentowej oraz w obszarze współpracy z przemysłem. Potwierdza, że to co robimy w nauce, ma ważny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Dzięki tak dobrym ocenom naszego dorobku mamy uprawnienia do nadawania stopni w ramach wszystkich 8 dyscyplin, które poddaliśmy ocenie – podkreślał rektor, dziękując pracownikom za zaangażowanie w pracę i zmiany na uczelni, które zaowocowały tak znacznym awansem naukowym.

 

Prof. Białkiewicz przypomniał, że pod przewodnictwem prof. Jana Kaziora, rektora ubiegłej kadencji, zainicjowany został proces reform Politechniki, które stworzyły właściwy grunt do owocnej pracy naukowej: – Skoncentrowaliśmy działalność badawczą w ramach 8 dyscyplin i wokół 8 wydziałów,  pozostawiając w rękach dziekanów zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. Staraliśmy się wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym, pozytywnie motywować i inspirować. Zwiększyliśmy finansowanie na procesy publikacyjne i patentowanie. Mamy programy nagród za osiągnięcia naukowe i publikacyjne, a także premie finansowe dla liderów naukowych dyscyplin. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które  z jednej strony  wzmocniło interdyscyplinarną współpracę zespołów badawczych, z drugiej wsparło indywidualny rozwój naszych naukowców. Liczymy, że wyniki ewaluacji będą miały wpływ na wysokość budżetowego wsparcia finansowego dla naszej uczelni – mówił rektor Politechniki.

 

Pracownik i student – w centrum uwagi

Wśród strategicznych celów w nowym roku wskazał uczynienie Politechniki jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do pracy i studiowania. W ostatnich miesiącach powołano na uczelni Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej  i wprowadzono Plan Równości dla PK.  – Te inicjatywy mają nam pomóc w pielęgnowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i zapewnić równość szans funkcjonowania w społeczności akademickiej każdego jej członka i członkini – podkreślał rektor PK. – W strategii rozwoju uczelni wskazaliśmy pakiet działań, które mają wzmocnić pozycję pracowników, pomóc im w samorealizacji i podnoszeniu kwalifikacji. Obecnie  trwają prace m.in. nad zmianami w systemie motywacyjnym dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami. Pracujemy też nad kompleksowym systemem wsparcia pracowników w podnoszeniu kwalifikacji. Uruchomione już zostały programy mentoringu, tutoringu oraz superwizji akademickich, a także program wsparcia psychologicznego dla dydaktyków.

 

Wyróżnienia dla młodych naukowców i wydziału

Podczas inauguracji roku na PK wręczono wyróżnienia wybitnym młodym naukowcom. Nagrodę II stopnia imienia prof.  Zbigniewa Engela otrzymała dr inż. Olga Długosz z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej za cykl 16 artykułów prezentujących metody otrzymywania oraz modyfikacji nieorganicznych materiałów nanocząstkowych. Rozwiązania te pozwalają na wzrost efektywności procesów nanotechnologicznych oraz otrzymywanie materiałów o pożądanych i kontrolowanych właściwościach użytkowych.  Nagrodami Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej wyróżnieni zostali: mgr inż. Patrycja Środa, absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, mgr inż. Agnieszka Bąk, absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki i mgr inż. Mariusz Spyrka, absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

 

W tym roku po raz pierwszy przyznany został „Puchar prof. Izydora Stella-Sawickiego, założyciela i pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej” dla wyróżniającego się Wydziału Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Otrzymał go Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej.

 

Z okazji 78. inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej listy do społeczności uczelni skierowali m.in. prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości list premiera odczytał wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Wykład inauguracyjny pt. „Nowy pejzaż nauki polskiej” wygłosił prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki.  

 

Przemówienia do studentów wygłosili: Izabela Paluch, prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK, Marta Tyrka, przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studenckiego PK, Angelika Kopeć, przewodnicząca Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami i Paweł Domino, prezes Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej.

 

W rozpoczętym właśnie roku akademickim na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej i ponad 30 kierunkach studiów kształcić się będzie 14 tysięcy polskich i zagranicznych studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. nowo przyjętych na studia I i II stopnia. W rekrutacji na studia I stopnia największą popularnością cieszyły się kierunki: informatykainformatyka stosowanaarchitekturabudownictwoinformatyka w inżynierii komputerowejautomatyka i robotykamechanika i budowa maszynodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. PK otrzyymała w tym roku ponad 15 tys. zgłoszeń od kandydatów na studia. Kształcenie w nowym roku będzie prowadzone stacjonarnie, z elementami e-learningu.

 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners