Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Muse - Hysteria
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

08.12
2022
PK ma nowych doktorów i doktorów habilitowanych

PK ma nowych doktorów i doktorów habilitowanych

 
PK ma nowych doktorów i doktorów habilitowanych
2 grudnia br. o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych.
DOKTORZY HABILITOWANI
 
 
Wydział Architektury
 
1. Dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz
Osiągnięcie naukowe: „Bio-Polis. Wizja miasta nieantropocentrycznego”
2. Dr hab. inż. arch. Anna Staniewska
Osiągnięcie naukowe: „Obłędne ogrody. Idea krajobrazu terapeutycznego w kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i początku XX wieku”
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
1. Dr hab. inż. Michał Juszczyk
Osiągnięcie naukowe: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. „Modele wspomagające analizy kosztowe na wczesnym etapie realizacji przedsięwzięć budowlanych oparte o wybrane metody sztucznej inteligencji”
2. Dr hab. inż. Adam Wosatko
Osiągnięcie naukowe: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. „Zaawansowane modelowanie zarysowania betonu i konstrukcji betonowych”
3. Dr hab. inż. Tomasz Zdeb
Osiągnięcie naukowe: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. „Niekonwencjonalne procesy i składniki w technologii betonów z proszków reaktywnych o specjalnych właściwościach”
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
1. Dr hab. inż. Marta Cebulska
Osiągnięcie naukowe: „Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne najwyższych sum opadów atmosferycznych o różnej rozdzielczości czasowej w polskich Karpatach i ich północnego przedpola”
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr hab. inż. Jolanta Pulit-Prociak
Osiągnięcie naukowe: „Otrzymywanie i zastosowanie nanocząstek metali i tlenków metali w materiałach użytkowych”
 
 
 
DOKTORZY
 
 
Wydział Architektury
 
1. Dr inż. arch. Edyta Banachowska
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura budynków użyteczności publicznej Kielc z lat 1946-1989”
2. Dr inż. arch. Mikołaj Białko
Promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, dr inż. Bartłomiej Homiński
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Człowiek i jego potrzeby jako cel i miara stosowania technologii informacyjnych w mieście” 
3. Dr inż. arch. Justyna Derwisz
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wirtualna rekonstrukcja oraz jej multimedialna prezentacja w ochronie obiektów zabytkowych” 
4. Dr inż. arch. Marcin Dudek
Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ stanu zagospodarowania terenów pohutniczych na strukturę współczesnego miasta”
5. Dr inż. arch. Julian Franta
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta”
6. Dr inż. arch. Wojciech Gwizdak
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw”
7. Dr inż. arch. Maciej Jamroży
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ metodyki BIM na kształtowanie architektury w zintegrowanym procesie projektowym”
8. Dr inż. Daniel Mikulski
Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza i ocena zmienności krajobrazu ziemi średzkiej w kontekście ochrony aktywnej śladów kultury folwarcznej” 
9. Dr inż. arch. Ada Nawrocka
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowy paradygmat projektowania urbanistycznego”
10. Dr inż. arch. Małgorzata Petelenz
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura pamięci. II wojna światowa”
11. Dr inż. arch. Grzegorz Schnotale
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maria Żychowska
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ilustracja procesu projektowego. Wybrane zagadnienia metodyki prezentacji idei architektury na podstawie analizy przykładów projektów konkursowych nagrodzonych przez Międzynarodową Unię Architektów w latach 2010-2020”
12. Dr inż. arch. Natalia Stojak
Promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, dr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zabudowa wielorodzinna ulicy Franciszka Smolki na Lwowskim Przedmieściu w Przemyślu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne” 
13. Dr inż. arch. Paweł Szumielewicz
Promotor: dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Budynek żłobka tłem o zmiennym wypełnieniu adaptowanym do aktualnych potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji obiektów na obszarach wiejskich”
14. Dr inż. arch. Jakub Turbasa
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura stosowna. Współczesne tendencje projektowe w architekturze krajów rozwijających się”
15. Dr inż. Ewa Waryś
Promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ angielskich tradycji epoki wiktoriańskiej na krajobraz miast Górnego Śląska na przełomie XIX i XX wieku”
16. Dr inż. Agnieszka Wójcik-Popek
Promotor: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wielkopowierzchniowych wystaw ogrodowych na strukturę miasta na przykładzie wybranych wystaw organizowanych na obszarze dawnych Niemiec Wschodnich”
17. Dr inż. arch. Agnieszka Żabicka
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przestrzenie społeczne na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie na przykładzie Spitsbergenu” 
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
1. Dr inż. Paweł Albrechtowicz
Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK, dr inż. Bartosz Rozegnał
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie przesuwników fazowych do regulacji rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych” 
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
1. Dr inż. Jan Aleksandrowicz
Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modele optymalizacji przydziału taboru do linii miejskiego transportu zbiorowego”
2. Dr inż. Tomasz Howiacki
Promotorzy: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK, dr inż. Rafał Sieńko
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analysis of cracks in concrete structures with the use of distributed optical fibre measurements” („Analiza zarysowań w konstrukcjach betonowych przy zastosowaniu światłowodowych pomiarów rozłożonych”)
3. Dr inż. Filip Janowiec
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zarządzanie ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej”
4. Dr inż. Sylwia Pazdan
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena wykorzystania danych GPS  z systemu rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa”
5. Dr inż. Anna Perduta
Promotor: dr hab. inż. Ewa Pabisek
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Adaptivity in multipatch version of isogeometric analysis with applications to nonlinear elasticity problems”
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
1. Dr Anna Gronba-Chyła
Promotor: prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie możliwości recyklingu wybranych grup odpadów do produkcji kruszyw lekkich jako przykład wdrażania gospodarki cyrkularnej”
2. Dr inż. Dominika Łomińska-Płatek
Promotor: prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ilościowa i jakościowa analiza kwasów fulwowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie” 
3. Dr inż. Tomasz Orliński
Promotor: prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kwasy fulwowe generowane na składowiskach odpadów i ich wykorzystanie do nawożenia gleb” 
4. Dr inż. Grzegorz Waryan
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Dawid Taler, dr inż. Jarosław Müller, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zwiększanie sprawności trigeneracyjnego agregatu gazowego z zastosowaniem odzysku ciepła z silnika spalinowego” 
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
1. Dr inż. Artur Bukowczan
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr inż. Edyta Hebda
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów ciekłokrystaliczny poliuretan/poliedryczny silseskwioksan” 
2. Dr inż. Łukasz Janus
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza i badanie właściwości węglowych kropek kwantowych do zastosowań w medycynie”
3. Dr inż. Kinga Podbiera-Matysik
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena możliwości pozyskania koncentratu lantanowców z odpadu fosfogipsowego” 
4. Dr inż. Julia Radwan-Pragłowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych” 
 
 
Wydział Mechaniczny
 
1. Dr inż. Konrad Buczek
Promotorzy: dr hab. inż. Władysław Mitianiec, dr. -Ing. Sven Lauer
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Influence of firing order on crankshaft torsional vibration in four-stroke engines”
2. Dr inż. Emilia Franczyk
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala, dr inż. Łukasz Ślusarczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie wpływu geometrii ostrza i parametrów skrawania na powstawanie zadziorów w procesie wiercenia materiałów trudnoskrawalnych”
3. Dr inż. Sławomir Jurkowski
Promotorzy: dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK, dr inż. Małgorzata Kowalczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda poprawy zdolności procesu wytwórczego poprzez korekcję błędu systematycznego współrzędnościowego ramienia pomiarowego”
4. Dr inż. Kazimierz Opoka
Promotorzy: dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ, dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ warunków eksploatacji na zużycie i uszkodzenia wybranych elementów układu zawieszenia samochodu”
5. Dr inż. Łukasz Rodak
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ parametrów tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej na przebieg procesu spalania w silniku z zapłonem iskrowym”
6. Dr inż. Agnieszka Żyra
Promotorzy: prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, dr inż. Rafał Bogucki
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ zewnętrznego chłodzenia przedmiotu obrabianego na efektywność obróbki elektroerozyjnej w gazie”
 
 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners