Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Radio Nowinki PK - Poranek w Nowinkach
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

22.12
2020
Nowe stypendia dla studentów PK – aktywnych naukowców

Nowe stypendia dla studentów PK – aktywnych naukowców

 
Nowe stypendia dla studentów PK – aktywnych naukowców
Nowy program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK.

Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku, pierwszy nabór wniosków już w styczniu 2021 r.
 
O półroczne stypendia będą mogli się starać studenci i doktoranci, których dorobek powiększy liczbę osiągnięć naukowych PK, m.in. tych ocenianych w procesie ewaluacji dyscyplin naukowych. Prawo do starania się o nowe stypendium będzie miał każdy student i każdy doktorant PK. Podstawą aplikacji będzie zgłoszenie maksymalnie dwóch znaczących osiągnięć, które będą stanowić jedyną podstawę ubiegania się o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego PK (nie będzie żadnych dodatkowych uwarunkowań, np. związanych z terminowanym zaliczaniem kolejnych etapów studiów czy średnią ocen). Ważnym założeniem nowego programu jest, by premiować w nim osiągnięcia studentów, które nie są podstawą przyznania innych stypendiów (np. rektora czy doktoranckich).
 
Wśród punktowanych osiągnięć – zgodnie z przyjętym regulaminem wypłacania stypendiów – są m.in. publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych w PK projektach NCN, NCBiR, UE, patenty zrealizowane w PK, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramach współpracy z FutureLab PKINTECH PK Sp. z o.o. lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.
 
Nabory wniosków odbywać się będą dwa razy do roku – zimą (do 15 stycznia) i wiosną (do 15 maja). – W 2021 roku na stypendia z własnego funduszu przeznaczymy 200 tys. zł, po 100 tys. w każdym naborze. Pierwszy nabór ogłosimy już w najbliższych tygodniach – zapowiada dr inż. Marek Bauer, prorektor PK do spraw studenckich, który koordynował przygotowanie programu stypendialnego. Prace nad projektem programu prowadził Dział Spraw Studenckich PK we współpracy z samorządami studentów i doktorantów.
 
Stypendia będą przyznawane na pół roku w oparciu o osobne listy rankingowe studentów i doktorantów, sporządzone na podstawie liczby punktów przyznanych za osiągnięcia. Co najmniej 85% środków funduszu w danym roku akademickim będzie przeznaczone na stypendia dla studentów, pozostała część – dla doktorantów. Liczba przyznanych stypendiów w każdym naborze będzie uzależniona od wysokości funduszu przeznaczonego na wypłatę stypendiów w danym roku akademickim (po 50% w obu naborach), a wysokość stypendiów będzie zindywidualizowana, zależna od liczby punktów przyznanych za zgłoszone przez studenta osiągnięcia.
 
Środki na stypendia pochodzić będą z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej. Jest on tworzony przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczone na ten cel. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego zostały zawarte w uchwale Senatu PK z 16 grudnia 2020 r. i załączonym do niej regulaminie.
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners