Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Blink-182 - Always
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

22.10
2020
Nominacje profesorskie dla pracowników Politechniki Krakowskiej

Nominacje profesorskie dla pracowników Politechniki Krakowskiej

 
Nominacje profesorskie dla pracowników Politechniki Krakowskiej
Justyna Kobylarczyk, Magdalena Jagiełło-Kowalczyk i Mateusz Gyurkovich z Wydziału Architektury oraz Andrzej Szarata z Wydziału Inżynierii Lądowej otrzymali od prezydenta RP listy informujące o nadaniu tytułu profesora. Ceremonia wręczenia aktów nominacyjnych w Pałacu Prezydenckim odbędzie się w późniejszym terminie.

Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk pracuje w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z opracowaniem interdyscyplinarnych metod badawczych dotyczących oceny jakości środowiska zamieszkania w obszarach centralnych małych miast na terenie: Polski, Słowacji, Danii, Holandii i Niemiec. Efektem działalności badawczej związanej z tą tematyką jest około 100 prac opublikowanych w recenzowanych periodykach naukowych, monografia habilitacyjna „Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie transformacji, w pierwszej dekadzie XXI wieku”, książki naukowe dotyczące: Jarosławia, Łańcuta Przeworska i słowackiej Lewoczy. Prof. Justyna Kobylarczyk jest współautorem książki pt. „Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna dwóch krakowskich osiedli: Olsza II i Ugorek”. Opracowanie to było wynikiem projektu naukowo-badawczego, którego była kierownikiem, zrealizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa we współpracy m.in. z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Socjologii). Jest członkiem: Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. 
 
Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk kieruje Katedrą Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a także pełni funkcję prodziekana WA. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z założeniami Green Architecture, stanowiącymi składowe idei rozwoju zrównoważonego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w formie książkowej, monografii i publikacji w wydawnictwach naukowych oraz wielu referatów na konferencje, sesje i seminaria. Bierze udział w realizacji grantów i międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a także prac badawczych Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Autorka kilkudziesięciu projektów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i aranżacji wnętrz mieszkalnych i biurowych. W grudniu 2019 r. prof. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk została powołana w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 
Prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich pracuje w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się zagadnieniami współczesnego kształtowania zespołów urbanistycznych, m.in.: hybrydowymi strukturami urbanistycznymi, przestrzeniami kultury i ich rolą w kompozycji urbanistycznej i rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich oraz kreacji współczesnych przestrzeni publicznych w miastach, współczesną kreacją miejskich przestrzeni publicznych, rewitalizacją i adaptacją zespołów i obiektów dziedzictwa poprzemysłowego do nowych potrzeb, wielorodzinną architekturą mieszkaniową, współczesnymi zjawiskami urbanizacyjnymi. Dorobek publikacyjny prof. Mateusza Gyurkovicha obejmuje 80 pozycji, w tym 3 autorskie książki monograficzne, a ponadto redakcję naukową 13 książek i 2 specjalnych numerów czasopism naukowych w Polsce i Hiszpanii. Brał udział w blisko 30 projektach badawczych, w tym 5 międzynarodowych. Prof. Gyurkovich jest członkiem: Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk Oddział Kraków, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytów. 
 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata pełni funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, a jego jednostką zatrudnienia jest Katedra Systemów Transportowych WIL PK. Specjalizuje się w analizach efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Jest autorem i współautorem ponad 140 prac projektowych. Działa aktywnie w obszarze transportu, m.in. jako ekspert Komisji Europejskiej oraz konsultant wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne. W 2011 r. został powołany w skład Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta. Od 2015 r. jest członkiem Komisji Budownictwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 2018 r. został uhonorowany nagrodą „Laury Buildera”, która przyznawana jest firmom, organizacjom, ośrodkom naukowym oraz osobom szczególnie zaangażowanym na rzecz budownictwa.
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners