Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Him - Wicked Game
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

26.05
2022
Naukowcy z PK – mgr inż. Wiktoria Tomal i dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski – otrzymali stypendium START 2022

Naukowcy z PK – mgr inż. Wiktoria Tomal i dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski – otrzymali stypendium START 2022

 
Naukowcy z PK – mgr inż. Wiktoria Tomal i dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski – otrzymali stypendium START 2022
Stu młodych naukowców otrzymało stypendia START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wśród laureatów programu są badacze z Politechniki Krakowskiej – mgr inż. Wiktoria Tomal i dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski.
START to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. 
 
O finansowe wsparcie mogą ubiegać się młodzi naukowcy do 30. roku życia (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie, poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Jego decyzja zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.
 
W tym roku laureatów wybierano spośród 794 kandydatów. Aż 54 proc. wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora, w tym 23 kobiety i 31 mężczyzn. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w jubileuszowym konkursie programu START to 3 mln zł.
 
W gronie laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Krakowskiej: doktorantka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej mgr inż. Wiktoria Tomal (dziedzina: inżynieria chemiczna) oraz dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski z Wydziału Inżynierii Lądowej (dyscyplina: budownictwo). 
 
Mgr inż. Wiktoria Tomal (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) jest absolwentką inżynierii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Ukończyła także studia podyplomowe „Biomateriały – materiały dla medycyny” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2019 r. kształci się w Szkole Doktorskiej PK w ramach programu POLIDOCTUS (dyscypliny: inżynieria chemiczna oraz inżynieria materiałowa). Tytuł realizowanej przez nią pracy doktorskiej to „Synteza i badania nowych fotoinicjatorów do zastosowań biomedycznych”. Promotorami doktoratu są dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK i dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK. 
 
Podstawowym celem badań prowadzonych przez doktorantkę jest synteza wysokowydajnych, nieznanych wcześniej wodnorozpuszczalnych fotoinicjatorów wolnorodnikowych wykazujących charakterystykę absorbcji w zakresie widzialnym oraz efektywnie inicjujących procesy fotopolimeryzacji, także w aplikacjach biomedycznych. – To temat wyjątkowo ważny w kontekście przyspieszania postępu w zakresie wykorzystania procesów fotopolimeryzacji w inżynierii biomateriałowej. Obecnie brak handlowo dostępnych inicjatorów dedykowanych do aplikacji biomedycznych, które spełniałyby szereg wymagań stawianych takim związkom – mówi Wiktoria Tomal. Temat będący przedmiotem doktoratu jest także rozwijany przez naukowczynię w ramach kierowanego przez nią projektu finansowanego z konkursu PRELUDIUM 19 (NCN). 
 
Drugi kierunek badań prowadzonych przez mgr inż. Wiktorię Tomal dotyczy wykorzystania technologii addytywnych, a dokładniej druku 3D-VAT do wytwarzania funkcjonalnych, trójwymiarowych materiałów nanokompozytowych. Badania w tym zakresie prowadzi od 2018 r. Wraz z zespołem badawczym prof. Joanny Ortyl podjęła się znalezienia alternatywy dla stosowanych dotychczas fotoinicjatorów, czyli związków lub układów, które będę efektywnie inicjować procesy fotopolimeryzacji. Od 2021 r. Wiktoria Tomal kieruje projektem „Fotoutwardzalne żywice polimerowe do wytwarzania nanokompozytów polimerowych w technologii druku 3D-VAT” („Inkubator Innowacyjności 4.0”). 
 
Doktorantka otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Prace zespołów naukowych, w których pracach uczestniczyła, zdobyły 10 nagród podczas międzynarodowych wystaw wynalazków. 
 
Dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest pracownikiem Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami). Tam też realizował studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo, a w 2020 r. obronił pracę doktorską pt. „Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”. 
 
Zainteresowania naukowe dr. inż. Krzysztofa Adama Ostrowskiego dotyczą konstrukcji mostowych, technologii betonu (zwłaszcza fibrobetonu), utylizacji odpadów, kompozytów FRP, zastosowania sztucznej inteligencji w inżynierii materiałów budowlanych, tunelowania. Najbliższe plany badacza związane są m.in. z przygotowaniem i złożeniem wniosku w programie „Lider” (NCBR), w celu uzyskania dofinansowania dla projektu, który będzie dotyczył zagospodarowania materiałów z recyklingu w inżynierii lądowej. Dr inż. Ostrowski jest także w trakcie realizacji projektu na prace przedwdrożeniowe TRL 4.0 pn. „Modyfikacja technologii wytwarzania łańcucha nieprzewodzącego ładunku elektrycznego, zwłaszcza łańcucha ubezpieczającego na skalę przemysłową”. 
 
Naukowiec angażuje się również w działalność Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych. – To właśnie wspólnie ze studentami pragnę zapoczątkować kilka ciekawych projektów o charakterze naukowym, dotyczących innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach mostowych i inżynierii materiałów budowlanych. Jako młody naukowiec chcę zachęcić studentów do podjęcia wysiłku intelektualnego i współpracy, w tym udziału w konkursach krajowych i konferencjach studenckich, organizacji różnych wydarzeń naukowych oraz publikacji wspólnych wyników badań w cenionych czasopismach naukowych – mówi dr inż. Krzysztof Adam Ostrowski. 
 
Pracownik PK był stypendystą Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej (NAWA), dzięki któremu mógł zrealizować półroczny staż na prestiżowym Universidade NOVA de Lisboa w Portugali. Temat prowadzonego wówczas projektu: „The influence of technological parameters on the properties of concrete elements reinforced with Carbon Fibre Reinforced Polymer materials”.  
 
Autor ponad 100 recenzji artykułów naukowych w kilkunastu zagranicznych czasopismach m.in.: „Journal of Building Engineering”, „Scientific Reports”, „Journal of Materials in Civil Engineering”, „Materials”, „Polymers”, „Sustainability”, „Infrastructures”, „Buildings”, „Applied Sciences”, „Journal of Construction”, „Advances in Civil Engineering” i innych.
 
Więcej informacji, w tym lista laureatów, na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners