Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Rise Against - Satellite
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

14.04
2022
MPK partnerem Politechniki Krakowskiej!

MPK partnerem Politechniki Krakowskiej!

 
MPK partnerem Politechniki Krakowskiej!
Politechnika Krakowska i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie zawarły dziś porozumienie o strategicznej współpracy w obszarach naukowo-badawczym, technologicznym oraz edukacyjnym.


12 kwietnia br. w Sali Senackiej uczelni umowę podpisali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i prorektor ds. nauki prof. Dariusz Bogdał oraz dr Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK S.A. i Mariusz Szałkowski, wiceprezes spółki. Porozumienie rozszerza pola dotychczasowej współpracy, stwarza też nowe możliwości dla studentów i doktorantów uczelni oraz kadr MPK, m.in. przez wzbogacenie programu praktyk, stażów i wizyt studialnych oraz realizację doktoratów wdrożeniowych w Szkole Doktorskiej PK.

 

Politechnikę Krakowską i MPK łączą już wspólne przedsięwzięcia, realizowane przez jednostki uczelni. Najbardziej spektakularnym owocem dotychczasowej współpracy jest – zaprezentowany publicznie w 2020 r. – projekt pierwszego w Polsce układu sterowania autonomicznego tramwaju, realizowany m.in. przez naukowców z Wydziału Mechanicznego (WM) PK i MPK. Eksperci PK służą miejskiemu przewoźnikowi wsparciem m.in. przy ocenie stanu technicznego taboru komunikacji i jego wpływu na poziom bezpieczeństwa transportu szynowego, także przy projektowaniu nowych tras tramwajowych i autobusowych, wyznaczaniu nowych pętli czy optymalizacji tras przejazdów. MPK korzysta także z infrastruktury dydaktycznej WM PK, szczególnie uczelnianego symulatora tramwaju NGT6, na którym  realizowane są kursy dla kandydatów na motorniczych. Praktycy firmy wspierają z kolei kształcenie studentów w Szkole Transportu PK, m.in. na specjalności dualnej „Inżynieria pojazdów szynowych”, prowadzonej na Wydziale Mechanicznym. – Ramowym porozumieniem chcemy rozszerzyć naszą współpracę na nowe pola, strategiczne dla misji uczelni – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. – Ważną jej częścią jest rozwijanie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, by dzięki nim monitorować aktualne potrzeby rynku pracy, wychodzić im naprzeciw w naszych programach kształcenia, ale też poszukiwać impulsów dla działalności naukowej oraz transferu wyników naszych badań do gospodarki. Współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym daje nam znakomite perspektywy w tych obszarach, bo nasz partner to nowoczesna firma, otwarta na technologiczne innowacje oraz rozwój wiedzy i kompetencji swoich kadr. 
 
Porozumienie zakłada m.in. wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych i występowanie o ich finansowanie z funduszy narodowych i europejskich, wykorzystanie sprzętu i infrastruktury partnerów do realizacji przedsięwzięć badawczych, wymianę wiedzy i doświadczeń dot. nowoczesnych technologii. 

 

Priorytetowe tematy badawcze współpracy PK i MPK będą dotyczyć m.in.: 
  • aplikacji modelu LCC (Life Cycle Cost) do oceny efektywności zakupu i modernizacji taboru komunikacji zbiorowej w Krakowie;
     
  • logistyki zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji i zaplecza technicznego eksploatacji autobusów z napędem wodorowym;  
     
  • zastosowania pojazdów autonomicznych w komunikacji zbiorowej; 
     
  • technologii naprawy pakietów baterii w autobusach elektrycznych. 
 
– Ze szczególną nadzieją patrzymy na plany kontynuacji projektu tramwaju autonomicznego, a także wsparcia przez ekspertów PK rozwoju w Krakowie komunikacji zbiorowej opartej na pojazdach zasilanych wodorem – mówi dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu, merytoryczny koordynator współpracy ze strony PK. – Jesteśmy też otwarci na współpracę w zakresie badań wibroakustycznych tramwajów, mających na celu zwiększenie trwałości i niezawodności elementów układów biegowych, infrastruktury torowej, poprawę komfortu podróży oraz klimatu akustycznego. 
 
Rafał Świerczyński, prezes MPK S.A., inicjator porozumienia, podkreśla korzyści, które przyniesie ono obu stronom: – Transformacja energetyczna w naszej branży dokonuje się w błyskawicznym tempie – autobusy zasilane  energią ze źródeł odnawialnych lub wodorem, tramwaje magazynujące energię elektryczną to już wkrótce będzie standard dla całego taboru komunikacji zbiorowej w Krakowie. To rodzi nowe wyzwania i technologiczne, i kompetencyjne – dla kadr naszej firmy, ale też dla uczelni, która chce kształcić adekwatnie do potrzeby gospodarki i rynku pracy. We wspólnych projektach badawczo-rozwojowych chcemy postawić konkretne naukowe wyzwania, których rozwiązanie znajdzie praktyczne zastosowanie w naszej firmie.
 
Temu służyć będzie m.in. współpraca uczelni z MPK w ramach ministerialnego programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jest on alternatywną – wobec akademickiej ścieżki – drogą uzyskania stopnia doktora przeznaczoną dla osób, które chcą rozwijać karierę naukową, nie rezygnując z pracy zawodowej w sektorze gospodarczym. Wspiera przygotowanie rozpraw, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Pierwszy doktorat wdrożeniowy pracownika MPK już powstaje na Politechnice – Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Dotyczy opracowania bezinwazyjnej metody diagnostyki on-line układów napędowych tramwajów, dzięki której będzie można łatwo zapobiegać ich awariom. W planach są kolejne doktoraty, realizowane ścieżką wdrożeniową, we współpracy PK i MPK. 
 
Beneficjentami podpisanego dziś porozumienia będą nie tylko doktoranci, ale też studenci i słuchacze studiów podyplomowych. Dla nich rozszerzony zostanie pakiet praktyk,  stażów i wizyt studyjnych (w ramach przedmiotów związanych z budową i eksploatacją środków transportu, systemami transportowymi oraz inżynierią ruchu) z wykorzystaniem zaplecza technicznego MPK (m.in. Stacji Obsługi Tramwajów „Podgórze”, Stacji Obsługi i Remontów oraz Głównej Dyspozytorni Ruchu MPK). 
 
Ze strony PK współpracę koordynować będzie Komitet Sterujący, pod kierunkiem dr. hab. inż. Macieja Szkody, prof. PK w składzie: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (prorektor ds. nauki PK), prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń (dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK), prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (dziekan Wydziału Mechanicznego PK), dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK (dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej), dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji). W MPK za współpracę odpowiadać będą: dr Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK S.A. w Krakowie, Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK S.A. w Krakowie, Kazimierz Fudala, dyrektor ds. technicznych, Jan Macała, kierownik Działu Technicznego i Magdalena Drobniak-Salitra, kierownik Działu Zarządzania Projektami.  
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners