Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Acid Drinkers - Et Si Tu N'existais Pas [Joe Dassin]
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

27.07
2022
Konkurs na koncepcję ogrodu-parku wokół Pałacu w Łobzowie

Konkurs na koncepcję ogrodu-parku wokół Pałacu w Łobzowie

 
Konkurs na koncepcję ogrodu-parku wokół Pałacu w Łobzowie
Politechnika Krakowska we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie, siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1.

Koncepcja ma uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego tożsamość, rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić. Zgłoszenia do konkursu (z pulą nagród 30 tys. zł) do 15 sierpnia, składanie prac konkursowych do 19 października. Sądowi konkursowemu przewodniczy dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Teren konkursu przylega do nieruchomości, która kryje w sobie dawny pałac królewski w Łobzowie. Później w przebudowanym obiekcie znalazła się Szkoła Kadetów, a od 1918 roku Szkoła Podchorążych Piechoty – Podchorążówka. Rezydencja królewska słynęła niegdyś z pięknych ogrodów. Zespół był ważnym ośrodkiem sztuki ogrodowej i przez przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił swoisty wzorzec ogrodu włoskiego, kompozycji (przez Janusza Bogdanowskiego, wybitnego architekta krajobrazu, współtwórcę tzw. "krakowskiej szkoły" w tej dziedzinie, określana była jako „ogród sarmacki”). Obecnie, w budynku Podchorążówki, ma swoją siedzibę Wydział Architektury PK.


Założeniem organizatorów konkursu jest uzyskanie prac, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca, pozwolą na przywrócenie świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta obiekcie i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce. Uwzględnią przyrodnicze właściwości miejsca i maksymalnie wykorzystają jego walory widokowe. „Zieleń obecnie tu rosnąca nie wykazuje cech układu komponowanego. Ślady historycznego założenia są nieczytelne. Zachował się narys historycznych granic, utrwalony murem i przebiegiem Młynówki. Mimo to teren posiada duży potencjał i stwarza nadal wielką szansę utworzenia tu atrakcyjnego parku publicznego” – podkreślono w dokumentacji konkursowej.


Ważne znaczenie dla przyszłych funkcji ma współczesny sposób użytkowania obiektu przez Politechnikę Krakowską. Oczekiwane są rozwiązania innowacyjne, sprzyjające kreatywności studentów i edukacji odwiedzających, przedstawienie koncepcji miejsca atrakcyjnego dla spotkań i wydarzeń, w którym znajdzie się przestrzeń dla nauki (warsztaty) i sztuki (wystawy). Niezwykle ważne jest podniesienie walorów estetycznych i standardu urządzenia parku, odpowiednie do potrzeb nowoczesnej szkoły wyższej, z rozważeniem elementów dydaktycznych i uwzględnieniem aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (nature-based solutions).


Organizatorzy konkursu oczekują, że maksymalny koszt budowy urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu, zaproponowany przez uczestników konkursu nie przekroczy 4,2 mln zł.


Konkursowe koncepcje powinny obejmować kwestie dotyczące m.in.:

  • układu przestrzennego zawierającego czytelnie wyodrębnione wnętrza parkowe, masywy drzewostanu, grupy, formy soliterowe, punkty i otwarcia widokowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, dominanty i subdominanty architektoniczne, akcenty, układ komunikacyjny,
  • szaty roślinnej ( w tym założenia do gospodarki drzewostanem, uzupełnienie krzewów, nowe nasadzenia drzew, lokalizację i formy przestrzenne parterów (np. rabaty, roślinność okrywowa), ogólne założenia do doboru roślinnego, z uzasadnieniem doboru),
  • układu drogowego (z uwzględnieniem ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, jezdnych i ścieżek rowerowych, stanowisk parkingowych z propozycją nawierzchni),
  • zagospodarowania terenu uwzględniające małą retencje, z uwzględnieniem przeszłości terenu,
  • oświetlenia terenu
  • projektu organizacji przestrzeni wypoczynku
  • małej architektury (w tym np. ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, murków, elementów ścieżek edukacyjnych i innych);

 

Sądowi konkursowemu przewodniczy dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Znaleźli się w nim także: arch. Borysław Czarakcziew (przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa), dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej, prof. Tomasz Kozłowski, prodziekan WA PK, dr arch. Piotr Turkiewicz, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. Agata Zachariasz (WA PK), Grzegorz Stawowy, Radny Miasta Krakowa, Jarosław Tabor, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, arch. Marek Szeniawski, Sędzia Konkursowy SARP Odział Warszawa, arch. Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.
 

Ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie terenu wpokół Pałacu w Łobzowie jest częścią długoterminowego „Zielonego Planu dla Politechniki”, czyli pomysłu na rozwój wszystkich kampusów uczelni, zaproponowanego w obecnej kadencji władz rektorskich. Jej ramowy kształt rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022. „Zielony Plan dla Politechniki” to zamierzenia dotyczące rewitalizacji wszystkich kampusów uczelni. Obejmują one:
-  kampus główny uczelni przy ul. Warszawskiej, dla którego powstał w ostatnich latach kompleksowy projekt rewitalizacji zieleni, uzupełniony ostatnio o  projekt nowego systemu jej nawadniania z wykorzystaniem deszczówki
- kampus przy ul. Podchorążych z „Ogrodami Łobzów” czyli planem zagospodarowania otoczenia zabytkowego Pałacu w Łobzowie w formie parku
-  kampus PK w Czyżynach, dla którego została na PK opracowana koncepcja  pod nazwą „Politechnika Krakowska 2100”.

 

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie

Ważne terminy

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15 sierpnia 2022, do godz. 14:00
Składanie prac konkursowych – do 19 października 2022
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 28 października 2022

 

Pula nagród – 30 000 zł brutto
I nagroda – 15 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
II nagroda – 10 000 zł brutto
III nagroda – 5 000 zł brutto

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronach Politechniki Krakowskiej
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie SARP O. Kraków

 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners