Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Zywiołak - WIOCHMEN POGO
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

22.12
2021
Kolejna edycja konkursu FutureLab PK na projekty studenckie rozstrzygnięta

Kolejna edycja konkursu FutureLab PK na projekty studenckie rozstrzygnięta

 
Kolejna edycja konkursu FutureLab PK na projekty studenckie rozstrzygnięta
19 studenckich projektów ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej otrzyma dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez FutureLab PK. Spotkanie Rady Naukowej tej jednostki, podczas którego wybrani zostali laureaci, odbyło się zdalnie 20 grudnia br. Łączna kwota finansowego wsparcia to 470 tys. zł.

Konkurs na projekty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem żaków z Politechniki Krakowskiej. Do 30 listopada spłynęło 26 wniosków, a w skład zgłoszonych grup wchodziło 218 studentów – najwięcej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Architektury i Wydziału Mechanicznego. Rada Naukowa FutureLab PK postanowiła przyznać granty 19 projektom skupiającym 188 studentów. W ocenie uwzględniano przede wszystkim zdefiniowany cel projektu i innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, a także zakres przeprowadzonego projektu i przyjętą metodologię. Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy 470 tys. zł z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i środków prorektora do spraw studenckich. 
 
Dofinansowanie przyznane laureatom konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, potrzebne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty studentów, a nawet opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Zwycięskie grupy otrzymają także opiekę mentorów uczelnianych i ekspertów z otoczenia biznesowego, a ponadto pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych swojego projektu.
 
Na początku 2022 r. FutureLab będzie się kontaktował z każdą z grup, by przedyskutować plany pracy oraz optymalne wydatkowanie środków.
 
 
 
LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW
 
 
1. Systemy transdermalne z personalizowaną dawką substancji terapeutycznej w leczeniu nekrozy
 
Projekt 
Opracowanie hydrożelowych systemów transdermalnych wzbogaconych aloesem, witaminą C oraz antybiotykiem (cefaleksyną) do leczenia nekrozy (martwicy skóry) spowodowanej poparzeniem lub infekcją bakteryjną. Innowacyjność tych systemów polega na ich wielofunkcyjności – tworzą one barierę dla drobnoustrojów, nie przywierają do rany oraz pochłaniają wysięk z rany i dostarczają substancji o działaniu bakteriobójczym i wspomagającym gojenie ran. Opracowane systemy będą otrzymywane metodą fotopolimeryzacji, która jest krótkotrwała, bezodpadowa z jednoczesną sterylizacją produktu. Zakres projektu obejmuje syntezę systemów transdermalnych, analizę ich właściwości fizykochemicznych, biologicznych i mechanicznych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki 
 
 
2. Polimerowe systemy do kontrolowanego uwalniania retardantów wzrostu roślin dla potrzeb ogrodnictwa 
 
Projekt
Hamowanie wzrostu roślin ozdobnych jest celowym zabiegiem powodującym, że rośliny mają atrakcyjniejszy wygląd, posiadając większą liczbę kwiatów oraz gęstsze ulistnienie. Zyskują w ten sposób na wartości, co przyczynia się do zwiększenia dochodów z działalności ogrodniczej. Celem projektu jest opracowanie sposobu otrzymywania materiałów polimerowych, uwalniających do gleby, pod wpływem wilgoci, wybrane, komercyjne retardanty wzrostu roślin (CCC).
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
3. Nietrombogenne materiały wielowarstwowe dedykowane do elementów systemu wspomagania serca, immobilizowane oligo-prolinami opracowywane w oparciu o biomechaniczny system „sztucznego pacjenta – SERCE”
 
Projekt
Celem projektu są nietrombogenne materiały wielowarstwowe, minimalizujące ryzyko tworzenia skrzeplin na elementach pulsacyjnych komór wspomagania serca. Zastosowanie powierzchni immobilizowanych oligo-prolinami, peptydami, pozwala na efektywne i trwałe zapobieganie adsorpcji białek i adhezji komórek. Protezy serca wspierają pacjentów z późnymi stadiami chorób serca w procesie powrotu do zdrowia lub stanowią pomost do transplantacji, a w najnowszych zastosowaniach pomost do wspomagania permanentnego. Projekt został zdefiniowany w celu zaspokojenia pilnej potrzeby medycznej, jaką jest zwiększenie skuteczności leczenia niewydolności serca (zmniejszenie śmiertelności) oraz zapewnienie poprawy jakości życia osób wymagających mechanicznego wspomagania serca w trakcie leczenia zagrażających życiu chorób serca. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
4. Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne nowej generacji z kropkami kwantowymi
 
Projekt
Poszukiwanie tanich, odnawialnych źródeł energii jest obecnie bardzo popularne. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się energia słoneczna, która niesie ze sobą nieograniczony potencjał. Cienkowarstwowe, hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne, które dzięki swojej funkcjonalności nie tylko produkują ekologiczny prąd, ale również mogę stanowić element dekoracyjny budynków, odzieży czy nawet powierzchni użytkowych. Głównym celem projektu jest opracowanie koncepcji i wykonanie w warunkach laboratoryjnych prototypów hybrydowych ogniw fotowoltaicznych zawierających w swojej warstwie aktywnej polimery przewodzące oraz perowskitowe kropki kwantowe.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
5. Zaawansowane metody obliczeniowe w diagnostyce medycznej opartej o sekwencjonowanie genów 
 
Projekt
Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych i efektywnych metod diagnostyki chorób nowotworowych opartych na zaawansowanych metodach obliczeniowych oraz wykorzystanie metody składowych głównych PCA i funkcjonalnej analizy danych FDA do wyodrębniania cech powodujących nowotworzenie.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
 
 
6. Projekt nowych rozwiązań dla protez kończyn górnych drukowanych w 3D technologią MJF – współpraca z Glaze Prosthetics
 
Projekt
Celem działania jest zaprojektowanie alternatywnych rozwiązań dla protez pasywnych. Zdefiniowanie potrzeby, nadanie funkcjonalności, wykorzystywanie technologii druku 3D. Dostępne protezy pasywne mają ograniczoną mobilnością w obrębie nadgarstka, palców, śródręcza. Rezultatem prac będą produkty, które pomogą osobom po amputacji ramienia lub przedramienia, zwiększą ich sprawności ruchową i poprawią kondycję psychiczną po zabiegu oraz wzmocnią przynależność do swoich grup wiekowych. Efekty projektu pozwolą zwiększyć jakość życia dla osób po amputacji i zdolność do pracy i podniosą jakość wykonywania czynności codziennych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
7. Podniesienie poziomu technologicznego TRL konstrukcji modułów biomimetycznego pojazdu pływającego
 
Projekt
Działania ukierunkowane na rozwoju i zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Laboratorium Podwodnych Robotów Mobilnych Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W ramach projektu zostaną opracowane m.in. rozwiązania konstrukcyjne systemu monitorowania linii brzegowej. Opracowanie i wykorzystanie dodatkowych modułów rozszerzających zakres działania podwodnych pojazdów hybrydowych koresponduje z projektem międzynarodowym SABUVIS II. Przedsięwzięcie służy stworzeniu i przetestowaniu prototypów rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa obszarów infrastruktury portowej oraz statków. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
8. PARKLET-EKO-MYSLOVIC – generator aktywności w nowoczesnym mieście 
 
Projekt
Głównym celem projektu ma być wykonie opracowania standardów parkletów dla miasta Mysłowice, odpowiadających potrzebom różnych grup interesariuszy. Pierwszym etapem będzie określenie celów projektowych związanych z analizą problemów miasta, jak również analiza obecnych rozwiązań w innych krajach w Europie – etap ten odbywać się będzie przy współpracy z miastem, a jego efektem będzie opracowanie wytycznych wraz z proponowanymi lokalizacjami, scenariuszami, optymalizacją przyjętych rozwiązań i projektami koncepcyjnymi.
Potencjalnym zastosowaniem będzie wykonanie w Mysłowicach parkletów na podstawie stworzonych projektów. Cały proces będzie również zaadaptowany do wirtualnej rzeczywistości. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Architektury
 
 
9. Analiza wykonalności interpretatora gestów przy pomocy sztucznej inteligencji do sterowania modelem 3D inteligentnego domu
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przebadanie modelu 3D inteligentnego domu dla osób niepełnosprawnych, w którym wybrane elementy sterowane są przy pomocy gestów interpretowanych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej intencji. Przeprowadzona zostanie analiza danych pomiarowych w chmurze, w oparciu o technologie Big Data. Wykonane zostaną prace integrujące nowe rozwiązania z dziedziny architektury, budownictwa, informatyki, automatyki i energetyki.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
 
10. Lizard 
 
Projekt
Autorzy projektu dążą do zbudowania pojazdu zasilanego energią elektryczną przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Pojazd będzie posiadał następujące innowacje i udogodnienia: regulowane elektrycznie zawieszenie tylnie w celu zapewnienia komfortowego wjazdu na najazd; dzielone tylnie drzwi pozwalające uzyskać platformę najazdową dla wózka inwalidzkiego; system autonomicznej jazdy w określonym stopniu; silniki elektryczne napędzające pojazd, wbudowane w piastę koła; nadwozie wykonane z materiałów kompozytowych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Mechanicznego
 
 
11. Zintegrowana konstrukcja 2 lub 3 głowic dla drukarek 3D pracujących w technologii FFF 
 
Projekt
Studenci planują opracować nową, zintegrowaną konstrukcję 2 lub 3 głowic drukujących w jednym zespole konstrukcyjnym. Spodziewany efekt realizacji tego projektu to innowacyjne rozwiązanie, które będzie mogło być stosowane przez producentów drukarek 3D i pozwoli na zwiększenie liczby głowic drukujących. Aktualnie stosowane rozwiązania oferują swoją funkcjonalność opartą na zmianie głowicy znajdującej się na tej samej wysokości (ale przesuniętej w płaszczyźnie ruchu głowicy o zadaną wartość), co stwarza realne zagrożenie zahaczania głowicy, która w danym momencie wydruku nie podaje filamentu, o świeżo wydrukowaną warstwę. Młodzi naukowcy dążą do opracowania mechanizmu opartego na mechanicznej, zautomatyzowanej zmianie wysokości dwóch (lub trzech) głowic w zależności od wymagań danego modelu drukarki. Zdaniem zespołu projektowego możliwe jest zbudowanie zintegrowanej konstrukcji dla 3 głowic, co umożliwi drukowanie trzema różnymi kolorami filamentu lub zastosowanie materiału podporowego w jednej z głowic, a w dwóch pozostałych materiału właściwego. Ponadto proponowane rozwiązanie eliminuje wadę aktualnych rozwiązań, które powodowały uszkadzanie wydruku przez głowicę.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
 
 
12. Urządzenie przetwarzające tekst na alfabet Braille’a z możliwością wykorzystania detekcji obrazu i funkcjonalnością nauczania alfabetu 
 
Projekt
Celem studentów jest stworzenie urządzenia, które będzie przetwarzało tekst na alfabet Braille’a, umożliwiając osobie niewidomej jego odczytanie. W dalszej części projektu urządzenie zostanie wzbogacone o detekcję obrazu (rozpoznawanie tekstu), opartego na sieci neuronowej, pozwalającego tłumaczyć tekst w czasie rzeczywistym. Zastosowanie modelu rozpoznawania tekstu pozwoli na przetwarzanie tekstu książek w sposób umożliwiający ich płynne czytanie. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
13. Innowacyjna komora UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej wydruków z żywic fotoutwardzalnych dla sektora biodruku 3D
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej komory UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej bio-struktur oraz bio-wydruków 3D znakowanych sensorami luminescencyjnymi m.in. na potrzeby ich wykorzystania w technikach obrazowania luminescencyjnego. Obróbka poprodukcyjna w sektorze biodruku 3D jest bardzo wymagającym zadaniem, dlatego obecnie na rynku dostępność takich urządzeń jest niewielka. Dodatkowo urządzenia te cechuje niewielka uniwersalność. Dzięki wykorzystaniu zaproponowanych przez studentów innowacyjnych rozwiązań, opracowany produkt będzie miał wysoce uniwersalny charakter. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
 
14. Projekt Synchronizacja – Razem czy Osobno w Przestrzeni Miasta  
 
Projekt
Projekt polega na zdiagnozowaniu przestrzeni publicznej Krakowa w zakresie identyfikacji miejsc wykluczających i niesprzyjających tworzeniu się lokalnych więzi społecznych, a także zbadaniu cech jakościowych wskazanych przestrzeni oraz wskazaniu modelowych rozwiązań projektowych, które mogą stać się prototypem architektury miejsca spotkań, integrującej różne formy społecznego współistnienia. Jednym ze spodziewanych efektów realizacji projektu jest rozpropagowanie idei prospołecznej rewitalizacji miejsc w przestrzeni publicznej miasta. Projekt w innowacyjny sposób łączy badania naukowe z dziedziny nauk społecznych (psychologia) i humanistycznych (teoria sztuki, estetyka) z projektowaniem architektonicznym.
 
Zespół: studenci z Wydziału Architektury
 
 
15. Mata sensoryczna modułowa dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 
Projekt
Produkt zostanie wykonany za pomocą technik addytywnych, które będą odporne na warunki atmosferyczne oraz łatwe w dezynfekcji. Mata ma walory edukacyjne oraz poznawcze. Pozwala na rozwój zmysłów i kształtowanie harmonijnego postrzeganie świata poprzez zapoznanie się z różnymi fakturami i rodzajami materiałów wykorzystanymi do wykonania mat. Mata docelowo będzie uzupełniać wyposażenie edukacyjne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub szkołach specjalnych.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
 
16. Opracowanie innowacyjnych biotuszy do druku przestrzennych struktur 3D wspierających wzrost i proliferację materiału biologicznego w postaci wyselekcjonowanych linii komórkowych 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie nowych tuszy hydrożelowych z udziałem materiału biologicznego dedykowanych do druku 3D. Wśród potencjalnych zastosowań biodruku 3D można wymienić np. wytwarzanie trójwymiarowych modeli tkanek, w tym modeli nowotworowych, umożliwiających badanie skuteczności danej terapii metodą bezpośrednią na komórkach pacjenta, co pozwala na skrócenie czasu i dobór spersonalizowanej terapii, czy też tworzenie i drukowanie dopasowanego do pacjenta skafoldu pozwalającego na zastąpienie nawet całej kości. Innym zastosowaniem biodruku 3D jest wytwarzanie systemów lab-on-a-chip czy też organ-on-a-chip, czyli miniaturowych urządzeń analitycznych, które mogą wykrywać pasożyty i wirusy we krwi lub stymulować funkcje, mechanikę i reakcje fizjologiczne całych narządów. 
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
 
17. Analiza ilościowa strumienia wyjść separatora urobku rud szlachetnych za pomocą obrazu z kamery 3D
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie systemu analizującego przepustowość pracy separatora urobku górniczego niezależnie dla strumieni wyjść: produktu i odpadu. Efektem projektu będzie układ pomiarowy z możliwością kontroli nastaw separatora w pętli sprzężenia zwrotnego w zależności od rzeczywistego podziału strumienia, analizujący przepustowość wynikowych strumieni pracy separatora w czasie rzeczywistym.
 
Zespół: studenci z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej 
 
 
18. Projekt i wykonanie urządzenia przetwarzającego butelki typu PET na filament do druku 3D 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie prototypu zautomatyzowanej wytłaczarki do filamentu wykorzystującej jako materiał bazowy zużyte butelki PET. Proponowane urządzenie pozwoli na stosunkowo tanią i prostą produkcję filamentu, pozwalając znacznie obniżyć koszty drukowania elementów.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 
 
19. Technologia do samodzielnego budowania ścian domów o powierzchni do 70 m kw. 
 
Projekt
Celem projektu jest opracowanie kompletnej technologii do samodzielnego budowania lekkich ścian domów o powierzchni do 70 m kw. Główne etapy projektu opierają się zaprojektowaniu bloczków budowlanych, a następnie ich wykonaniu, zarówno z kompozytów polimerowych, jak i materiałów drewnianych, zawierających w swoim rdzeniu bio-ekologiczną piankę termoizolacyjną. Równolegle opracowana zostanie receptura spoiny polimerowej do tychże bloczków oraz sposób otrzymywania w 100 proc. ekologicznej sztywnej pianki termoizolacyjnej. Wynikiem prac badawczych będzie kilka finalnych konstrukcji bloczków budowlanych o zdefiniowanych parametrach fizykochemicznych, które dzięki odpowiedniemu ułożeniu i wzajemnemu dopasowaniu, będą mogły stanowić zewnętrzną ścianę budynku. Innowacją tego rozwiązania jest kształt i konstrukcja bloczków budowlanych, ich sposób łączenia oraz nowy hybrydowy materiał łączeniowy, a także bio-ekologiczna pianka termoizolacyjna.
 
Zespół: studenci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners