Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Janek Samolyk - Marie from Paris
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

14.11
2023
Judyta Rduch z nagrodą „Debiut naukowy 2023”

Judyta Rduch z nagrodą „Debiut naukowy 2023”

 
Judyta Rduch z nagrodą „Debiut naukowy 2023”
Znamy wyniki 13. edycji konkursu „Debiut naukowy 2023 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”. I nagrodę zdobyła doktorantka Politechniki Krakowskiej mgr inż. arch. Judyta Rduch za pracę pt. „Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast poprzemysłowych”.

Rewitalizacja jest skomplikowanym i wielopłaszczyznowym zjawiskiem niejednokrotnie traktowanym przez władze samorządowe bardzo powierzchownie […]. Celem procesów rewitalizacyjnych powinny być: wzmocnienie zdolności miast do zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Poza inwestycjami w infrastrukturę kluczowa w rewitalizacji miasta jest jego polityka społeczna – możemy przeczytać w artykule autorstwa młodej architektki z PK.

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy „Debiut naukowy 2023 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład” został zorganizowany przez Biuro posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Wśród celów przedsięwzięcia niezwykle ważne jest umożliwienie młodym naukowcom zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym. Również w tym roku udało się organizatorom przygotować monografię, która została wydana drukiem. Ponadto umożliwiono uczestnikom konkursu wystąpienie podczas konferencji naukowej, gdzie przedstawili wyniki swoich badań i przemyśleń.
 
 
 
I nagrodę w 13. edycji konkursu „Debiut naukowy 2023” zdobyła doktorantka Politechniki Krakowskiej mgr inż. arch. Judyta Rduch za pracę „Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast poprzemysłowych”. W gronie laureatów znaleźli się także: inż. arch. Szymon Jackowski z Politechniki Gdańskiej za pracę pt. „Przywracanie różnorodności biologicznej rzek jako szansa na rozwój społeczności w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku regionu Delty Wisły w Polsce i regionu Delty Renu w Niderlandach” (wyróżnienie za pracę analityczno-badawczą), Vanessa Stawinoga z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej za pracę „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w edukacji jako psychospołeczny aspekt funkcjonowania społeczności szkolnej” (wyróżnienie), Jakub Ludwig, student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (I nagroda specjalna za zwycięstwo w konkursie na projekt okładki).
 
 
 
W swoim artykule mgr inż. arch. Judyta Rduch (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne) ze Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej wskazuje, że celem procesów rewitalizacyjnych powinno być: wzmocnienie zdolności miast do zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Tłumaczy również, że poza inwestycjami w infrastrukturę, kluczowa w rewitalizacji miasta jest jego polityka społeczna i mieszkaniowa. – Rewitalizacja jest skomplikowanym i wielopłaszczyznowym zjawiskiem, niejednokrotnie traktowanym przez władze samorządowe bardzo powierzchownie. Nie może być traktowana wyłącznie jako dodatkowe źródło pozyskiwania funduszy i finansowania miejskich inwestycji. Bez spójnej wielopłaszczyznowej polityki nawet szeroko zakrojone remonty nie przyniosą pożądanego rezultatu – tłumaczy autorka. W swoim opracowaniu przytacza dane dotyczące województwa śląskiego, a dokładnie obszarów występowania negatywnych zjawisk społecznych w miastach na prawach powiatu. Co ciekawe, jak wynika z gminnych i lokalnych programów rewitalizacji, w każdym z nich obszarem zdegradowanym miast są ich centra. Kamienice w strukturach staromiejskich na skutek wieloletniej złej polityki mieszkaniowej stały się obszarami, gdzie występują zjawiska problematyczne, zarówno społecznie, jak i infrastrukturalnie. Architektka z Politechniki Krakowskiej dokonuje analizy tego stanu rzeczy, sięgając m.in. do zmian politycznych i gospodarczych, które nastąpiły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w. – Po roku 1989 w miastach poprzemysłowych sytuacja społeczno-gospodarcza pogorszyła się ze względu na transformację nie tylko ustrojową, lecz także przemysłową. Deindustrializacja w wielu miastach poprzemysłowych spowodowała masowe bezrobocie. Na pogarszającą się sytuację mieszkaniową nałożył się problem ubóstwa i wykluczenia społecznego wynikający z rosnącego bezrobocia – czytamy w opracowaniu Judyty Rduch.
 
 
 
Wieloletnie zaniedbania w zakresie polityki remontowej publicznego zasobu mieszkaniowego doprowadziły nie tylko do katastrofalnego stanu budynków będących własnością gminy, lecz także do fatalnego wizerunku dzielnic śródmiejskich. Autorka podkreśla, że do niedawna prowadzenie procesów rewitalizacyjnych w wielu gminach było bardzo problematyczne. Wpływał na to brak jasnego doprecyzowania, czemu ma służyć rewitalizacja i w jaki sposób optymalnie ją przeprowadzić. Dopiero od roku 2015 obowiązuje w Polsce ustawa o rewitalizacji. Jest to akt prawa, który sankcjonuje podejście do rewitalizacji jako części składowej polityki miejskiej. Wraz z wejściem w życie ustawy, rewitalizacja stała się znaczącym zadaniem gminy w aspekcie zrównoważonego rozwoju miasta. Nowe uregulowania, o czym przypomina Judyta Rduch, pozwolą lepiej określić problemy oraz dobrać odpowiednie narzędzia rewitalizacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonym opracowaniem doktorantki z PK.
 
 
 
Judyta Rduch w 2014 r. z wyróżnieniem ukończyła architekturę w języku angielskim na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jej praca magisterska prezentowana była na wystawie najlepszych dyplomów WA PK w Pałacu Sztuki w Krakowie. Doktorantka ma w swoim dorobku udział w licznych programach międzynarodowych, w tym studia częściowe na University of Tennessee w Knoxville. Ponadto, ukończyła w 2009 r. studia z zakresu gospodarki przestrzennej w specjalności strategie rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2020 r. uzyskała uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń.
 
 
 
Judyta Rduch w latach 2009-2014 zdobywała doświadczenie zawodowe w Polsce i zagranicą. Podczas swojej pracy zawodowej zajmowała się zarówno projektowaniem, jak i koordynowaniem projektów na każdym etapie inwestycyjnym. Posiada również doświadczenie w nadzorze nad inwestycjami. Architektka tematyką rewitalizacji zainteresowała się, gdy pracowała Mysłowicach. W tym śląskim mieście koordynowała szereg inwestycji z zakresu rewitalizacji. Aktualnie kontynuuje swoje badania jako uczestniczka Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej oraz asystentka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
 
 
 
W publikacji „Zrównoważony rozwój i Europejski Zielony Ład imperatywami doskonalenia warsztatu naukowca” pod redakcją Jerzego Buzka, Henryka A. Kretka i Michała Staniszewskiego, możemy znaleźć także opracowanie Doroty Gorczowskiej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej pt. „Systemy hybrydowe przyszłością w instalacjach z OZE”. Autorka podjęła tematykę dotyczącą bardzo aktualnego zagadnienia związanego z technologią instalacji hybrydowych w korelacji z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. W tekście omówiono strukturę zużycia energii w gospodarstwach domowych w ostatnich latach w Polsce ze szczególnym naciskiem na efektywność wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
 
 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners