Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Circle of Bards - My Magic Song
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

16.09
2021
 Odeszła od nas Anna Palej...

Odeszła od nas Anna Palej...

 
 Odeszła od nas Anna Palej...
Wspaniały Dydaktyk, ceniony Naukowiec, nagradzany Twórca – w Polsce i zagranicą. Zawsze perfekcyjna, dociekliwa, kreatywna – silna spokojem.

Prawdziwy „czuły narrator” w swoich wszystkich aktywnościach zawodowych pilnujący, by „po pierwsze – nie szkodzić” i doskonalić środowisko przestrzenne, w którym żyjemy.

Profesor Anna Palej urodziła się w Krakowie. W 1965 r. ukończyła szkołę średnią – III LO im. Jana Kochanowskiego. W latach 1965 – 1970 studiowała na Wydziale Architektury PK. Po obronie dyplomu i stażu w krakowskim oddziale IOMB podjęła pracę na Politechnice Krakowskiej. Od początku swojej kariery naukowej związana była z Instytutem Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, przemianowanym później na Instytut Projektowania Urbanistycznego. W roku 1988 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, której promotorem był prof. arch. Witold Cęckiewicz. Pracując na Wydziale Architektury w zespole pod kierunkiem prof. arch. Witolda Cęckiewicza brała udział w licznych opracowaniach badawczo–projektowych (1971-1997), których tematyka wiązała się z poprawą stanu środowiska mieszkaniowego w Polsce poprzez projektowanie osiedli eksperymentalnych oraz rehabilitację zasobów już istniejących. Wiele z wykonywanych w tym czasie prac uzyskało nagrody ministerialne i uczelniane.

 

Była stypendystką międzynarodowych programów naukowych i dydaktycznych, m.in. w University of Melbourne w Australii (Visiting Research Fellowship, 1984) i w USA (Kościuszko Foundation Grant, 1991). Pracowała jako Visiting Professor w College of Architecture and Planning, University of Tennessee w Knoxville (1991 – 1994). Przez kolejne 15 lat była spiritus movens i sercem Międzynarodowego Programu Studiów w ramach wymiany pomiędzy studentami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i University of Tennessee. Dzisiaj jest to najdłużej działający program polsko-amerykański z zakresu wymiany na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce (1992-2021).

Profesor Anna Palej brała udział w wielu opracowaniach zespołowych. Stypendia i znaczące doświadczenie zagraniczne przyczyniły się do sprecyzowania indywidualnych zainteresowań badawczych i tematyki jej prac studialno–projektowych. Związane są one z rehabilitacją architektoniczną i urbanistyczną oraz kształtowaniem przestrzeni publicznych miasta, sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa i identyfikacji, co zawarła w monografii: Przemiany w strukturze programowej i przestrzennej osiedli mieszkaniowych w Polsce. Była współautorem wielokrotnie cytowanego podręcznika pt. Elementy analizy urbanistycznej. Badania nad wpływem Technologii Informacji na struktury programowo–przestrzenne współczesnych miast i psychikę człowieka zawarła w monografii habilitacyjnej – Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwanie równowagi pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym. Była również inicjatorem w skali Polski programów edukacji architektonicznej dla dzieci. Prowadziła dla najmłodszych międzynarodowe warsztaty, włączając kadrę WAPK w tą problematykę i publikując w tym obszarze. Z odpowiedzialnością architektów i decydentów, wpływających na kształt otoczenia, za prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka oraz jego otwartość na kontakty społeczne wiąże się również monografia: Kształtowanie przestrzeni da dzieci w miejskim środowisku mieszkaniowym, skrypt: Architecture i Schools.

Wyniki badań zespołowych i indywidualnych oraz liczne nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, w których Anna Palej brała udział, były publikowane wielokrotnie w czasopismach naukowych i zawodowych oraz prezentowane na konferencjach w kraju i za granicą. Prawa Twórcy zostały Jej przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1991 r. W 1994 roku otrzymała Award of Merit for outstanding teaching z University of Tennessee.

Pełniła znaczące funkcje wydziałowe i uczelniane, pełnomocnika dziekana WA PK ds. Programu Międzynarodowego Tennessee oraz pełnomocnika rektora PK ds. studiów w językach obcych i studentów cudzoziemców. Była członkiem interdyscyplinarnej Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN.

Profesor Anna Palej była niezrównanym dydaktykiem, wybitnym i inspirującym naukowcem oraz niezwykle życzliwą dla nas wszystkich Koleżanką. Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci...

 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners