Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Hole - Celebrity Skin
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

16.07
2015
  Konkurs „Zielona inwestycja” rozstrzygnięty

Konkurs „Zielona inwestycja” rozstrzygnięty

 
  Konkurs „Zielona inwestycja” rozstrzygnięty
Elżbieta Kumańska i Milena Mojecka zostały laureatkami I nagrody w konkursie na projekt nasadzeń zastępczych „Zielona Inwestycja” - informuje przewodniczący jury konkursowego dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek z Instytutu Architektury Krajobrazu WA Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy konkursu mieli zaprojektować park naturalistyczny na 6-hektarowej działce gminnej w Krakowie-Branicach.

Konkurs, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe „Arboris” (przy Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych PK) i Miejskiego Architekta Krajobrazu, był skierowany do studentów architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych krakowskich uczelni.

Uczestnicy mieli stworzyć projekt parku krajobrazowego, w którym będą sadzone drzewa w ramach tzw. kompensacji przyrodniczej. Jest ona elementem decyzji zezwalających inwestorom na usunięcie  drzew i krzewów. Zazwyczaj nakaz nasadzenia nowych okazów dotyczy tych samych działek, z których drzewa mają być usunięte, ale zdarza się, że tego typu kompensacja nie jest możliwa. Wtedy nasadzenia zastępcze realizowane są na terenie wskazanym przez gminę.

Konkurs „Zielona Architektura” dotyczył projektu parku krajobrazowego, który miałby powstać na działce gminnej przy ul. Branickiej. Teren ten, zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa, został przeznaczony pod różne formy zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem m.in. funkcji sportowych.

Projekt konkursowy miał uwzględniać nasadzenia zastępcze, złożone z gatunków rodzimych, które w sposób naturalny wpisywałyby się w otoczenie i mogłyby funkcjonować samodzielnie jako docelowe zagospodarowanie. Jednocześnie należało wziąć pod uwagę rezerwę przestrzenną dla infrastruktury technicznej takiej jak: alejki, ścieżki, oświetlenie, elementy małej architektury, plac zabaw, boisko sportowe, gdyby w przyszłości teren ten miał zostać bardziej zagospodarowany.

Młodzi architekci musieli zinwentaryzować zieleń na wskazanym obszarze, szczegółowo opisać jaką roślinność proponują, a także w jaki sposób należy przygotować teren pod nasadzenia, w jaki sposób sadzić rośliny, a  potem je pielęgnować.

Do konkursu zgłosiło się pięć zespołów studenckich z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego.

Za najlepszy został uznany projekt (na zdjęciu) studentek PK Elżbiety Kumańskiej i Milena Mojeckiej, który w nagrodę zostanie zrealizowany. Zwyciężczynie odebrały również nagrody rzeczowe, mają też zaproszenie na staż u Miejskiego Architekta Krajobrazu. W konkursie przyznano ponadto dwa wyróżnienia, otrzymały je zespoły z PK: Zuzanna Kawa i Tomasz Kurtek oraz Marcelina Smolarczyk, Anna Witek i Sabina Motak.

„Konkurs wymagał od uczestników innowacyjnego podejścia do projektowania zieleni miejskiej. Na ogół najpierw powstają koncepcje zagospodarowania infrastruktury technicznej danego obszaru, a nie plany rozmieszczenia zieleni. Plan zagospodarowania terenu przy ul. Branickiej jest więc wyjątkowy, tu najpierw pomyślano o stworzeniu planu parku naturalistycznego. Zwycięski projekt będzie realizowany od jesieni tego roku” - powiedział dr inż. Wojciech Bobek z PK, przewodniczący jury konkursowego.

Oceny prac dokonało jury w składzie: prof. Aleksander Böhm (Instytut Architektury Krajobrazu WA PK), dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek (przewodniczący jury, opiekun SKN „Arboris”), Jarosław Tabor (zespół Miejskiego Architekta Krajobrazu UMK), dr inż. arch. Katarzyna Hodor (prodziekan WA PK), dr inż. Przemysław Kowalski (prezes małopolskiego oddziału SPAK, Instytut Architektury Krajobrazu WA PK), Łukasz Pawlik (Wydział Kształtowania Środowiska UMK), mgr inż. Katarzyna Fabijanowska (Instytut Architektury Krajobrazu WA PK), Mirosław Bularski (Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji).

 

źródło: www.pk.edu.pl

MG

 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners