Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

OneRepublic - Waking Up
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

18.11
2021
 19 listopada uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Radomskiemu

19 listopada uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Radomskiemu

 
 19 listopada uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Radomskiemu
19 listopada o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, podczas którego tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej otrzyma prof. Wojciech Radomski – wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, wybitny specjalista w dziedzinie mostownictwa oraz badań materiałów i konstrukcji, w tym także podziemnych. Wydarzenie będzie transmitowane on-line za pośrednictwem mediów uczelni.
26 maja br. Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec od ponad 40 lat współpracuje na polu naukowym, publikacyjnym i organizacyjnym z PK. Wieloletnia kooperacja naukowa z pracownikami Wydziału Inżynierii Lądowej PK została zwieńczona wydaniem wspólnego podręcznika oraz artykułami i referatami. Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr h. c. uczestniczył jako recenzent w licznych postępowaniach o nadanie pracownikom Politechniki stopni doktora i doktora habilitowanego, stanowiska profesora uczelni oraz tytułu profesora. Ponadto brał udział w przygotowaniu przez zespoły z Wydziału Inżynierii Lądowej wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczych.
 
 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (na zdjęciu / fot. Jan Zych) urodził się 21 sierpnia 1941 r. w Lublinie. W 1965 r. ukończył studia na ówczesnym Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Na PW uzyskał stopień naukowy doktora (1972 r.) i doktora habilitowanego (1982 r.). Tytuł profesora otrzymał w 1995 r. Specjalizacja naukowa i techniczna prof. Wojciecha Radomskiego dotyczy mostownictwa, głównie betonowego oraz badań materiałów i konstrukcji, w tym także podziemnych. Podstawowymi obszarami jego działalności są badania dynamicznych cech materiałów konstrukcyjnych, przede wszystkim niekonwencjonalnych, a także ich zastosowania do budowy i wzmacniania obiektów mostowych, określanie właściwości betonów w skali makro na podstawie badań ich mikrostruktury, efektywność użytkowa w mostownictwie oraz estetyka mostów. Opublikował w kraju i za granicą 262 prace dotyczące tego zakresu badawczego, w tym – jako autor lub współautor – 25 książek. Dwie z nich, napisane indywidualnie, zostały wydane w języku angielskim w Japonii („Fibre Reinforced Concrete”) oraz w Wielkiej Brytanii („Bridge Rehabilitation”). 

 
Prof. Radomski brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych i tunelowych, sprawował również nadzór nad ich wykonywaniem, np. betonowego mostu przez Odrę w Opolu, betonowego podwieszonego Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, betonowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Weryfikował wiele projektów konstrukcji budowlanych (m.in. „Spodka” w Katowicach) i inżynierskich oraz opracował liczne ekspertyzy. Jest obecnie konsultantem biur projektowych i firm mostowych. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa mostowego. Wraz z prof. Tomaszem Siwowskim jest prekursorem wprowadzenia w Polsce taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego betonu samozagęszczonego (pierwsze krajowe zastosowanie w mostownictwie – łuki Mostu Zamkowego w Rzeszowie). 
 
Prof. Wojciech Radomski przez wiele lat (1986-2011) kierował Instytutem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. W latach 2011-2015 był zatrudniony na Politechnice Łódzkiej, a od roku 2018 pracuje na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Odbył staże naukowe i techniczne, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i we Włoszech. W latach 1991-1992 pracował na Uniwersytecie w Kanazawa w Japonii. Jest członkiem naukowych i technicznych organizacji międzynarodowych: przewodniczył Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), zasiadał w trzech komitetach mostowych Transportation Research Board (TRB) w USA. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008-2015 – przez dwie kadencje – przewodniczył temu Komitetowi. W 2001 r. i 2004 r. wybierany na przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, pełniąc także funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2002-2012 wiceprezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe. 
 
Prof. Wojciech Radomski wypromował 179 dyplomantów – inżynierów i magistrów inżynierów, 9 doktorów, był recenzentem 35 prac doktorskich, 13 prac habilitacyjnych oraz 15 wniosków o przyznanie tytułu profesora i 9 wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa. Popularyzuje naukę i technikę wśród młodzieży. Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Głównemu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej dla uczniów szkół średnich.
 
W 2014 r. Politechnika Świętokrzyska przyznała prof. Wojciechowi Radomskiemu godność doktora honoris causa. W 2017 r. został wyróżniony Medalem Politechniki Warszawskiej. Otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Posiada też szereg odznaczeń resortowych i stowarzyszeniowych. Jest honorowym członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Ze względu na sytuację epidemiczną, uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej prof. Wojciechowi Radomskiemu będzie miała charakter zamknięty.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji on-line.

 

 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners