Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

3 Doors Down - Kryptonite
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

27.09
2022
25 lat Centrum Transferu Technologii PK. Z okazji jubileuszu konferencja „Partnerstwo dla Innowacji” – 29 września

25 lat Centrum Transferu Technologii PK. Z okazji jubileuszu konferencja „Partnerstwo dla Innowacji” – 29 września

 
25 lat Centrum Transferu Technologii PK. Z okazji jubileuszu konferencja „Partnerstwo dla Innowacji” – 29 września
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska – jednostka uczelni, która m.in. wspiera proces komercjalizacji wyników badań naukowców z PK oraz współpracę świata nauki z przedsiębiorcami, a także realizuje krajowe i międzynarodowe programy związane z rozwojem nauki i podniesieniem konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw – obchodzi w tym roku 25-lecie działalności.
Jedną z form świętowania będzie konferencja „Partnerstwo dla Innowacji”, podczas której zostaną zaprezentowane wybrane technologie opracowane na Politechnice. Wydarzenie, współorganizowane przez Amerykańską Izbę Handlową AmCham i Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie, odbędzie się już 29 września w Galerii GIL. 
 
Wsparcie dla blisko 2 500 małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacji i wejścia na rynki międzynarodowe, 197 podpisanych umów, wiele działań, które doprowadziły do skutecznej komercjalizacji wyników badań pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej oraz wsparcie merytoryczne w kwestiach przedsiębiorczości i współpracy z przemysłem w procesie przygotowania aplikacji konkursowych – to tylko fragment dorobku CTT w minionych 25 latach. Centrum Transferu Technologii PK funkcjonuje w strukturze Politechniki Krakowskiej od 1997 r., początkowo jako projekt FEMIRC (Fellow Member to the IRC network). W 1999 r. resort nauki powierzył ówczesnej jednostce utworzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 5. Programu Ramowego UE. W 2003 r. Centrum otrzymało akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i zostało włączone do sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP. W 2008 r. jednostka przystąpiła do sieci Enterprise Europe Network, będącej kontynuacją IRC. Rok później zaczął przy niej działać Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct (do 2021 r.). W roku 2014 r. powołany został zespół ds. komercjalizacji, a równocześnie rozpoczęła się realizacja ministerialnego programu „Inkubator Innowacyjności”. Obecnie jednostkę tworzy 21 osób, m.in. inżynierowie, ekonomiści i prawnicy. 
 
Od 1997 r. misją Centrum Transferu Technologii jest łączenie nauki z biznesem. Tworzymy warunki organizacyjne, prawne i finansowe, umożliwiające sprawny transfer technologii oraz komercjalizację wiedzy naukowej do praktycznych zastosowań w biznesie, wspierając tym samym przedsiębiorczość i innowacyjność Małopolski. W ciągu 25 lat naszej działalności wypracowaliśmy pozycję wiodącego ośrodka w Polsce południowej – mówi dyrektor CTT PK dr inż. Jacek Kasz. – Pragniemy bezustannie budować porozumienie na styku uczelni i biznesu, umożliwiając realną współpracę, w szczególności w zakresie formalnym, prawnym i finansowym, odpowiadającą na rzeczywiste i bieżące potrzeby przemysłu.
 
Działalność CTT PK koncentruje się na trzech głównych obszarach. Pierwszym z nich jest komercjalizacja własności intelektualnej PK koordynowana przez specjalny zespół, który realizuje kompleksową obsługę procesu komercjalizacji osiągnięć naukowych z uczelni do przestrzeni gospodarczej. – Komercjalizacja, to szereg działań zmierzających do wdrożenia technologii, stworzonej na uczelni. W ramach naszej pracy analizujmy rozwiązania pod kątem potencjału wdrożeniowego, wspieramy pracowników naukowych w takim ukierunkowaniu badań, aby odpowiadały na potrzeby rynku, poszukujemy partnerów branżowych, dokonujemy analiz rynkowych i wycen technologii, potem przystępujemy do negocjacji z firmą, aby na koniec podpisać umowę sprzedaży lub licencji – mówi Joanna Szypułka, kierowniczka zespołu ds. komercjalizacji CTT PK.
 
Drugi obszar działań CTT związany jest ze wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego w ramach projektu Enterprise Europe Network. EEN jest największą siecią ośrodków oraz instytucji, która pomaga w rozwoju MŚP. Obecnie w 60 krajach świata działa ponad 600 takich ośrodków. Centrum Transferu Technologii, będące częścią międzynarodowej sieci, oferuje m.in. uczestnictwo w giełdach kooperacyjnych i misjach gospodarczych, doradztwo ekspertów w zakresie dofinansowania rozwoju działalności, szkolenia i warsztaty, audyty innowacyjności oraz wsparcie w transferze technologii. 
 
Centrum Transferu Technologii zajmuje się też wspomaganiem naukowców i uczelni regionu Polski południowo-wschodniej w pozyskiwaniu środków na badania naukowe z programów ramowych Komisji Europejskiej. Obecnie pomoc ta świadczona jest poprzez – działający od 2022 r. przy CTT PK – Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia (HPK), który oferuje wsparcie naukowcom, firmom i wszystkim innym podmiotom zainteresowanym uczestnictwem w Horyzoncie Europa, a także pomaga w realizacji przyznanych projektów Horyzontu 2020 i Horyzontu Europa. Do 2021 r. przy CTT działał Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, którego profil działania był zbliżony do zadań HPK. 
 
Działalność Centrum Transferu Technologii to także współorganizacja inicjatyw służących promocji regionalnej przedsiębiorczości. Jedną z nich jest konkurs pn. „Innovator Małopolski”, który odbywa się od 2006 r. W 2009 r. w przedsięwzięcie włączyło się Województwo Małopolskie. Co roku gremium ekspertów wybiera spośród kilkudziesięciu zgłoszeń kilka podmiotów, w których następnie przeprowadzane są audyty rozwiązań technologicznych. Na tej podstawie kapituła konkursu wyłania zwycięzców. Rywalizacja odbywa się w kilku kategoriach: firma mikro, firma mała, firma średnia, startup. CTT bierze też czynny udział w działaniach mających na celu kreowanie świadomego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Od 2009 r. CTT PK organizowało obchody Dnia Europy w Krakowie. 
 
29 września w Galerii GIL przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się konferencja „Partnerstwo dla Innowacji” (godz. 10.00-14.00). Będzie to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu CTT, ale również zaprezentowania osiągnięć naukowców z Politechniki Krakowskiej oraz poznania potrzeb badawczych i rozwojowych przedsiębiorstw. W trakcie konferencji przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przybliży uczestnikom nowy program – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Uczestnicy będą też mogli posłuchać o możliwościach finansowania przedsiębiorczości z programów ramowych UE. Powie o nich reprezentant Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Konferencja „Partnerstwo dla Innowacji” współorganizowana jest przez Amerykańską Izbę Handlową AmCham oraz przy wsparciu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie.
 
Wydarzenie służy również nawiązaniu relacji i przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z zespołami badawczymi z Politechniki Krakowskiej, które – dzięki wsparciu finansowemu projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” – opracowały swoje technologie do wdrożenia. Wśród ofert technologicznych naukowców z PK są m.in.: fotoaktywne warstwy do zastosowań fotowoltaicznych, innowacyjne materiały do zastosowań w procesie regeneracji kości, bio-hybrydowe opatrunki lecznicze na trudno gojące się rany oraz zmiany łuszczycowe, luminescencyjne powłoki do precyzyjnych pomiarów w tunelach aerodynamicznych, mobilna platforma narzędziowa z napędem hybrydowym, fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe do zastosowania w druku 3D. 
 
Przedstawiciele firm mogą umówić się na spotkanie z twórcami politechnicznych technologii. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub zadzwonić: s2b@transfer.edu.pl, tel. 12 628 28 45. Listę projektów, z którymi będzie można zapoznać się podczas wydarzenia, opublikowano na stronie CTT PK wraz z programem konferencji i wszystkimi niezbędnymi informacjami. Sprawdź sam!
 
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners