Politechnika Krakowska
Radio Nowinki

słuchaj nas online

aktualnie gramy:

Radio Nowinki - KULTYWATOR
  

napisz do nas

Radio Nowinki
DS3 "Bartek"
ul. Skarżyńskiego 7/6
31-866 Kraków

tel.: 12 648-25-71
e-mail: nowinki@pk.edu.pl
gg: 5430823 

 

Obserwuj nas na:

Radio Nowinki na FacebookuRadio Nowinki na Instagramie

 

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS !!

Już teraz zgłoś się do nas i naucz się radiowego fachu. Zdobądź cenne doświadczenie i staż pracy. Napisz na nasz adres e-mail lub na FB lub przyjdź w poniedziałek o 20:00 na spotkanie radiowe w naszej siedzibie.

 

 

Klub Kwadrat

 

Galicja Productions

newsy

22.06
2021
170 mln zł na zespoły badawcze i projekty mistrzowskie

170 mln zł na zespoły badawcze i projekty mistrzowskie

 
170 mln zł na zespoły badawcze i projekty mistrzowskie
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy MAESTRO 13 i SONATA BIS 11. Wielkie środki finansowe czekają na rozdysponowanie wśród najlepszych naukowców.
Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł.
 
Adresatami ogłoszonego właśnie konkursu MAESTRO 13 są doświadczeni naukowcy, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Ponadto ubiegający się o mistrzowski grant badacz musi posiadać w swoim dorobku minimum pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, a także wykazać się udokumentowaną aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Budżet trzynastej edycji konkursu wynosi 20 mln zł.
 
– MAESTRO to program dla naukowców o dużym dorobku, którzy dzięki niemu mogą podjąć nowatorskie badania. To też doskonała szansa na zwiększenie swojego zespołu o badaczy z innym doświadczeniem i przygotowanie się do starania o fundusze ERC. Grant MAESTRO w instytucji to oznaka jakości jej badań naukowych – mówi prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.
 
W konkursie SONATA BIS 11 finansowane są projekty, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przedstawi wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac własnych, opublikowanych lub przyjętych do druku w ciągu ostatniej dekady. W zespole poza jego koordynatorem nie może być nikogo, kto ma tytuł naukowy, jest profesorem uczelnianym, ma habilitację lub uprawnienia równorzędne, a także osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu. W jedenastej edycji SONATA BIS uchwalony budżet to 150 mln zł. – Ten grant to szansa dla młodych naukowców, którzy mają ambitny pomysł badawczy i chęć stworzenia swojego pierwszego zespołu naukowego. To też szansa dla instytucji, która dzięki takim grantom tworzy nowe grupy, wzmacniające jej potencjał i infrastrukturę naukową – wyjaśnia szef Rady NCN.
 
Zarówno w MAESTRO 13, jak i SONATA BIS 11 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji założonych działań. W konkursach nie obowiązuje żadna górna granica finansowania projektu, a badania mogą być zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.
 
Ogłaszane tradycyjnie w czerwcu MAESTRO i SONATA BIS stanowią czołowe propozycje w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki. W sumie, na przestrzeni 10 lat działalności NCN w konkursach przyznane zostały 262 granty mistrzowskie i 728 grantów prowadzących do utworzenia nowych zespołów badawczych. Niezmiennie w procesie oceny eksperckiej wniosków szczególną rolę odgrywa poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, a także wykaz osiągnięć kierownika projektu.
 
Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF i potrwa do 15 września 2021 r. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 13 i SONATA BIS 11 opublikowanych na stronie Narodowego Centrum Nauki.
 
 
« powrót
 


 Facebook    Instagram      Poliechnika Krakowska    GALERIA  RADIOWA    Nasza Politechnika    Klub Kwadrat                                                                       © Copyright 2011 

Powered by OpenPartners